Hankinnoilla työllistämisen itseopiskelumateriaali

Hankinnoilla työllistämisen käytännöissä ja kiemuroissa vauhtiin auttava itseopiskelumateriaali on saanut mittavan päivityksen. Materiaali on alun perin tuotettu vuonna 2016 Hankinnoista duunia! (Handu) -hankkeessa, mutta vuosien varrella saadut kokemukset ja opit ovat osoittaneet ajankohtaistamisen tarpeellisuuden.

Materiaali sisältää nyt toimintamallin, vastauksia yleisiin kysymyksiin ja huolenaiheisiin, sekä esimerkkejä onnistuneista hankinnoista.  

Materiaalin päivitys on tehty yhteistyössä KEINO:n ja SIEPP (Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla) -hankkeen kesken. Suuret kiitokset lankeavat siis hankkeeseen osallistuneille tahoille (THL, Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki) sekä myös muille esimerkkejä tarjonneille hankintayksiköille.

Itseopiskelumateriaali sisältää noin 50 informatiivista sivua, joiden läpikäynti vie arviolta 45 minuuttia.

Tutustu materiaaliin ja liity myös mukaan hankinnoilla työllistämisen kehittäjäryhmään tämän linkin kautta.