KEINO-akatemia

Hankinnan vaikuttavuuden ja tulosten tarkastelu - hankkijoita kiinnostava kuuma peruna

Kuvassa akatemian esityksen seuraamista tietokoneella

Mitä ovat tulos- ja vaikuttavuusperusteiset hankinnat ja miten vaikuttavuustavoitteet ja tulosperusteisuus asetetaan osaksi hankinnan toteutusta? Millaisia vaikutuksia hankinnoilla on ja millaista vaikuttavuutta niillä voidaan saada aikaan? Miten vaikutuksia mitataan sekä milloin ja miten vaikutusten ja vaikuttavuuden ennakkoarviointi tehdään? Näihin haastaviin mutta paljon mielenkiintoa herättäneisiin kysymyksiin osallistujat hakivat vastauksia vaikuttavuuden johtamisen KEINO-akatemiassa 2.-3.4.2020.   

Koronaa ja konkretiaa 

KEINO-akatemian neljännen jakson tavoitteina oli tarjota osallistujille konkreettista tietoa hankintojen vaikuttavuuden mittaamisesta. Kehitysohjelman luennoivat puheenvuorot sekä ryhmätapaamiset pidettiin koronatilanteen vuoksi poikkeuksellisesti verkossa. Tapahtuma oli onnistunut mutta keinolaisten mielestä jotain selkeästi puuttui. Myös jakson osallistujapalautteista kuulsi tarve kasvokkaiseen kanssakäymiseen: “Ihan toimii, mutta kyllä f2f-tilasuuksissa tällaisissa asioissa saa enemmän irti”, kirjoitti yksi osallistujista.  

”Koko KEINO toiminnan ja näin myös KEINO-akatemian ydinajatuksena on ollut erityyppisten hankintakollegoiden yhdistäminen ympäri Suomea. Keskinäinen keskustelu, sparraus ja ajatustenvaihto on alusta asti ollut yksi ohjelmamme kantavia näkökohtia. Mahdollisuus, jonka siihen tarjoamme akatemian lähiopetuspäivien kautta, onkin ollut yksi eniten KEINO-akatemiassa kiitosta kerännyt asia”, kertoo Katariina Huikko Kuntaliitosta.  

Tilanteesta huolimatta jakson sisällöstä ei tingitty, vaikka järjestelyissä jouduttiin taipumaan karsitumpaan toteutustapaan. Ryhmätyöskentely kuului ohjelmaan kuten aikaisemmissakin jaksoissa, ja aihetta konkretisoivat case-esimerkit käytiin läpi onnistuneesti etäyhteyksinkin. Seuraavat puheenvuorot konkretisoivat jakson teemaa case-esimerkein:  

-Julkisten hankintojen taloudellinen tarkastelu - case HSL:n sähköbussit, tutkija Santtu Karhinen SYKE 

-Vaikutusten hankinnan case: ehkäisevät perhepalvelut Vantaalla, erityisasiantuntija Leena Marila-Penttinen, Vantaan kaupunki  

-Kunnat ja vaikutusten hankinta, yliopistolehtori Jenni Airaksinen, Tampereen yliopisto  

-Vaikuttavuustavoitteiden määrittely, johtava asiantuntija Anna Tonteri, TEM  

-Mittarien laadinta vaikutusten arvioimiseksi - case Tampereen allianssimallin mittarien rakentaminen, erikoistutkija Matti Pihlajamaa, VTT  

-Vaikuttavuuskriteerit hankintojen kilpailutusprosessissa ja sopimuskaudella & Hankinnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden mittaaminen ja seuranta – case Kotitori, Tampere, kehityspäällikkö Maria Röykkä, Hansel ja erikoistutkija Maria Merisalo, VTT 

-Ostolaskudatan hyödyntäminen organisaatiotasoisessa hankintojen vaikuttavuuslaskennassa - case innovaatiopotentiaali, erikoistutkija Mika Naumanen, VTT  

-Hankintojen vaikuttavuus palveluntuottajan näkökulmasta, kehitysjohtaja Miika Keijonen, Live Palvelut  

- Hankintojen vaikuttavuuden seuranta organisaatiotasolla Espoossa, kehityspäällikkö Veera Lavikkala, Espoon kaupunki 

Vierailijapuheenvuorojen videotallenteet löytyvät Hankintakeino Youtube-tilin KEINO-akatemia soittolistalta.

Hankintakeino Youtube-tilin KEINO-akatemia soittolista  

Jakson 4 verkkosivut löytyvät täältä

Katsaus kehittämistehtäviin   

“Kehittämistehtäviä on työstetty akatemian alusta asti ja on ollut mielenkiintoista nähdä ja kuulla kuinka tehtävät ovat jalostuneet ja fokusoituneet. Pienryhmissä on vallinnut hieno henki, kun osallistujat ovat tukeneet toisiaan hankintojen kehittämistyössä. Kokoamme tiedot kehittämistehtävistä siten, että voimme yhdessä tutustua tehtävien kokonaisuuteen, esitellä tuloksia KEINO-akatemian osallistujille ja pohtia hankintojen johtamisen haasteita toukokuussa”, kertoo Perttu Pohjonen, ohjelman koordinaattori Kuntaliitosta. 

Kehittämistehtävien tilanteesta, tuloksista ja seurauksista laaditaan lyhyet raportit, jotka julkaistaan toukokuussa myös julkisesti hankintakeino-verkkosivuilla. 

Kohti kehittämisen viidettä jaksoa    

 Ohjelman neljäs jakso oli viimeinen varsinaisesti uusia aiheita käsittelevä ”lähiopiskelujakso”. Viidennellä ja viimeisellä jaksolla toukokuussa käydään läpi akatemian antia kokonaisuudessaan, esitellään akatemian aikana työstettyä kehittämistehtävän tilannetta ja tuloksia sekä luodaan katsaus tuleviin haasteisiin.  

Jakson ensimmäinen päivä järjestetään verkossa 26.5. Tämän lisäksi, aiemmista suunnitelmista poiketen, jakson toinen päivä järjestetään vasta elokuun lopussa, jolloin läsnäoleva opetus on toivon mukaan mahdollista..  

”Haluamme pitää mahdollisuuksien mukaan kiinni siitä, että spontaani keskustelu ja sujuva vuorovaikutus mahdollistavat kehitysohjelman päätöksen. Eikä hankintojen johtamisen eteen tehty työ suinkaan lopu tähän. Voidaan sano, että monilla työ vasta alkaa, kun kehittämistehtävä on valmis! Osallistujat jatkavat hankintojensa kehittämistä ohjelman loputtuakin ja haluamme varmistaa kasvokkain, että sille on parhaat edellytykset”, esittää Pohjonen. 

tags