Haku tuesta innovatiivisen hankinnan suunnitteluun sekä toteutukseen on auki 15.4. asti

eafip-teksti

Eurooppalainen eafip-aloite tukee julkisia hankintoja kaikkialla Euroopassa innovaatiohankintojen kehittämisessä ja toteuttamisessa. Eafip-hankkeen tarkoituksena on edistää hyviä käytänteitä ja vahvistaa innovaatiohankintojen pohjaa sekä rohkaista eurooppalaisia julkisia hankkijoita tekemään  PCP- ja PPI-hankintoja. Hanke tarjoaa paikallista tukea innovatiivisen hankinnan suunnitteluun sekä toteutukseen mm. seuraavanlaisissa hankintaprosessiin liittyvissä toimissa:

  • hankintatarpeen tunnistaminen, joka voidaan ratkaista innovatiivisilla ratkaisuilla
  • EU:n laajuisten avoimien markkinoiden kuulemisen valmistelu ja johtaminen
  • tarjousasiakirjojen laatiminen
  • EU:n laajuisen tarjouspyynnön julkaiseminen
  • vastaaminen mahdollisten tarjoajien kysymyksiin milloin tahansa prosessin aikana
  • sopimusten allekirjoittaminen valittujen myyjien kanssa (huomioiden julkisia hankintoja koskevat kansalliset ja EU:n lainsäädäntöä koskevat säännökset). 

Vuoden ensimmäinen hakuajankohta tuelle on nyt avattu ja hakuaikaa on 15. huhtikuuta 2020 asti.

Täältä löytyvät lisätiedot tukikelpoisuudesta ja tuen laajuudesta.

Täältä löytyy tuen sähköinen hakemuslomake.

Edistääkseen julkisten hankkijoiden innovaatiohankintoja Euroopassa eafip järjesti vuosien 2015 - 2018 aikana mm. 12 tapahtumaa sekä tuotti 12 informatiivista videota ja tietopaketin, joista on apua hankintayksiköille innovaatiohankintojen kehittämisessä ja toteuttamisessa. Materiaalit löytyvät hankkeen sivuilta: https://eafip.eu/

tags