Haku syksyllä käynnistyvään vähähiilisten hankintojen johtamisen akatemiaan on auki

vähähiilisyysakatemia

Vähähiilisten hankintojen akatemian tavoitteena on auttaa osallistuja organisaatioita tekemään hankintojen johtamisen toimintamalli ja kategoriakohtaiset toteuttamissuunnitelmat vähähiilisten hankintojen toteuttamiseksi.

Akatemian aikana tunnistetaan kategoriakohtaiset päästöjen vähennysmahdollisuudet ja merkittävimmät kategoriat (vähähiilisyys potentiaalit). Tavoitteena on aikaansaada pysyvä toimintamalli ja jatkuvan kehittämisen prosessi, joka kytkeytyy ilmasto- ja vastuullisuusjohtamisen kehittämiseen (toimenpidesuunnitelma).

KOHDERYHMÄ

Kuntien, kuntayhtymien, valtion virastojen ja laitosten sekä seurakuntien hankintoihin osallistuvat henkilöt. Akatemiaan osallistuvan organisaation toivotaan kokoavan monialaisen ryhmän, jossa on edustajina hankinnoista vastaava taho (esim. hankintapäällikkö, talouspäällikkö tms.), substanssiyksikö/toimialan edustajia, hankinta-asiantuntijoita, kestävyys-/vastuullisuusasiantuntija/-päällikkö sekä kehittämis- tai taloussuunnittelusta vastaava henkilö.  

TAVOITE

Osallistuvien organisaatioiden tavoitteena on laatia suunnitelma vähähiilisten hankintojen toimintamallin luomiseksi organisaatioonsa sekä edistää tietyn toimialan tai hankintakategorian hankintojen vähähiilisyyttä. Mallin jalkauttamiseksi voidaan aloittaa esimerkiksi pilottihankinnan valmistelu.

OHJELMA JA AIKATAULU

Haku- ja valintaprosessi
Hakuaika vähähiilisten hankintojen kehitysohjelmaan on 16.5.-30.8.2023.
Kaikki hakijaorganisaatiot haastatellaan 15.9. mennessä. Valinnat tehdään syyskuussa.

Vähähiilisyys-akatemian Kick off -tilaisuus 3.10.2023

Kick-off tilaisuus on avoin kaikille akatemiaan osallistuville organisaatioille sekä muille aiheesta kiinnostuneille julkisille hankintayksiköille. Tilaisuus järjestetään TEAMSillä 3.10.2023 kello 9.00–11.00. Tilaisuudessa jaetaan tietoa kestävien hankintojen toimintamallista, kerrotaan vähähiilisten hankintojen strategisesta johtamisesta sekä tarkastellaan vähähiilisyyspotentiaalia hankintojen näkökulmasta.

Työpajat ja organisaatiokohtaiset sparraukset

Kaikille akatemiaan vallituille organisaatioille järjestetään sekä kaksi (2) yhteistä työpajaa että kaksi (2) organisaatiokohtaista sparrausta. Työpajat on suunnattu kaikille osallistujille ja niissä käydään kehittämiseen liittyviä asioita yhdessä keskustellen. Sparraukset ovat organisaatiokohtaisia tilaisuuksia, jotka sovitaan yhdessä organisaation kanssa. Niissä käsitellään ko. organisaation valitseman hankinnan valmistelua, suunnitellun toimintamallin käyttöönottoa sekä muita organisaatiokohtaisia asioita.

  • Kick-off, kaikille avoin webinaari: tiistai 3.10.2023 kello 9-11 (vk 40)
  • Ensimmäinen työpaja (läsnätilaisuus Helsingissä): tiistai 24.10.2023 kello 10-16 (vk  43)
  • Ensimmäinen organisaatiokohtainen sparraus: tiistai 14.11.2023 kello 9-11 (vk 46)
  • Toinen työpaja (etätilaisuus): tiistai 16.1.2024 kello 9-12 (vk 3)
  • Toinen organisaatiokohtainen sparraus: tiistai 30.1.2024 kello 9-11 (vk 5)
  • Päätöstilaisuus (läsnätilaisuus Helsingissä): keskiviikko 14.2.2024 kello 10-16 (vk 7)

Lopputulosten esittely organisaation johdolle

Osallistujaorganisaatiot esittelevät suunnitelmansa vähähiilisten hankintojen toimintamallista sekä sen soveltamisen valitsemansa pilottihankinnan valmistelussa organisaation johdolle.

Vähähiilisyys-akatemian päätöstilaisuus 14.2.2024

Kaikkien osallistujaorganisaatioiden yhteisessä päätöstilaisuudessa käydään läpi kunkin organisaation aikaansaamat suunnitelmat ja hankinta-asiakirjaluonnokset. 

akatemian aikataulu janamuomodssa

MITEN PÄÄSTÄ MUKAAN VÄHÄHIILISYYS -AKATEMIAAN?

Ohjelmaan hakeminen edellyttää, että organisaatio on jo kehittänyt hankintojen strategista johtamista. Suositeltavaa on, että organisaatio on esimerkiksi osallistunut KEINO-akatemiaan tai valtion organisaatioiden osalta TOIMI 1 -projektiin tai TOIMI 2-projektiin. Kehitysohjelmaan osallistuvat organisaatiot käyvät läpi kaksivaiheisen hakuprosessin, jossa hakemusten ja haastattelujen perusteella mukaan valitaan julkisorganisaatiot.

Hakijoiden valinnassa painotetaan

  • kehittämishalukkuutta ja tahtotilaa vähähiilisyyden edistämiseen hankinnoilla
  • johdon sitoutumista kestävyyden hankintojen toteuttamiseen ja hiilineutraalisuus teemojen edistämiseen
  • organisaatiossa on jo tunnistettu hiilineutraalisuus tai vähähiilisyysteema strategiseksi tavoitteeksi ja tehty siitä jollain tasolla oleva linjaus
  • monialaisen tiimin (mm. toimiala, hankinnat, talous, kestävyys-/vastuullisuusasiantuntija/-päällikkö, kehittämispalvelut tms.) osallistumista valmennukseen

Hae mukaan vähähiilisyysakatemiaan tästä

tags