Haku Keinon teema-akatemiaan vähähiilisten hankintojen edistämisestä kiinnostuneille on avattu

"

KEINO-osaamiskeskus tarjoaa alkuvuodesta 2022 uudenlaisen hankintojen vaikuttavuuden kehittämisohjelman. Maaliskuussa käynnistyvässä vähähiilisten hankintojen johtamisen kehitysohjelmassa eli Vähähiilisyys -akatemiassa valjastetaan hankinnat strategisten tavoitteiden ja organisaation uudistumisen tueksi.   

Julkiset hankintayksiköt voivat hakea mukaan Vähähiilisyys- akatemiaan täyttämällä hakulomakkeen viimeistään 11.2.2022. Mukaan valitaan enintään kuusi organisaatiota ja hakijat haastatellaan ennen lopullista valintaa viikoilla 5-7/2022. 

Mikä on vähähiilisten hankintojen akatemia?  

Vähähiilisten hankintojen johtamisen kehitysohjelman osallistujat saavat apua hankintojen johtamisen toimintamallin ja kategoriakohtaisten toteuttamissuunnitelmien tekoon vähähiilisten hankintojen toteuttamiseksi. Ohjelman aikana tunnistetaan kategoriakohtaiset päästöjen vähennysmahdollisuudet ja merkittävimmät kategoriat (vähähiilisyyspotentiaalit). Tavoitteena on aikaansaada pysyvä toimintamalli ja jatkuvan kehittämisen prosessi, joka kytkeytyy ilmasto- ja vastuullisuusjohtamisen kehittämiseen (toimenpidesuunnitelma). 

Lähtökohtana ovat organisaation asettamat omat strategiset tavoitteet vähähiilisyyden edistämiseen. Ohjelmassa esitellään myös kestävien hankintojen toimintamalli ja ohjataan organisaatioita luomaan organisaatioon sellainen. Mukaan pääsevät organisaatiot sitoutuvat neljän kuukauden kehittämispyrähdykseen, jonka aikana toimintamallia kehitetään ja laaditaan konkreettinen toimeenpanon suunnitelma. Työssä tunnistetaan taloussuunnitteluprosessin ja vähähiilisten hankintojen johtamisen ja toteuttamisen kannalta yhteisiä kehittämisen kohteita. 

Edellytykset hakijoille 

Vähähiilisten hankintojen akatemiaan voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, valtion virastot ja laitokset, seurakunnat ja muut julkiset hankintayksiköt, joilla on jo pohjatyötä tehty hankintatoimen johtamisen kehittämisessä. Hakijoilta edellytetään strategista linjausta vähähiilisyyden edistämiseksi tai selkeästi ilmaistua johdon tuki asian kehittämiseen. 

Työhön tulee sitouttaa johto, yksi toimiala tai teema ja monialainen tiimi (esim. 3 hlöä: toimiala, hankinnat, kehitys tai taloussuunnittelu). Organisaation tulee nimetä vastuuhenkilö. Hakuvaiheeseen sisältyy avainhenkilöiden haastattelut ja sitoutumisen sekä henkilöresurssien varmentaminen. 

Tarkoituksena on, että organisaatiot käynnistävät jonkin konkreettisen hankinnan valmistelun, jossa edistetään vähähiilisyyttä. Lopuksi tavoitteena on esitellä suunnitellut toimenpiteet ja lopputulokset osallistuvan organisaation johdolle. Kehitysohjelma alkaa maaliskuussa 2022 ja päättyy toukokuussa 2022. 

Hakuprosessista ja itse akatemiasta järjestettiin verkossa infotilaisuus maanantaina 24.1. Linkin hakutilaisuuden tallenteeseen saat lähettämässä sähköpostia osoitteeseen sini.marttinen@motiva.fi.

Vähähiilisyys-akatemian ohjelmasivu

Hakulomake (auki 11.2. asti)

Tiettyyn teemaan tai strategiseen tavoitteeseen keskittyvät “teema-akatemiat” ovat KEINOn hankintatoimen ja hankintojen johtamisen uusia syventäviä kehitysohjelmia. Vähähiilisten hankintojen akatemia on järjestyksessään kolmas teemakohtainen akatemia. Innovaatio-teemalla käynnistynyt akatemia aloitettiin syksyllä 2021 ja sosiaalisesti kestävien hankintojen akatemia käynnistyi tammikuussa 2022.    

Lisätietoja antavat 

 

tags