Haemme palvelurakennuskohteita vähähiilisyydestä kiinnostuneiden hankkijoiden ryhmään

Koulurakennus

Ympäristöministeriössä on parhaillaan valmistelussa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistus, johon on tulossa velvoite laatia ilmastoselvitys eli hiilijalanjälkilaskenta rakennushankkeista rakennuslupavaiheessa sekä ohjata rakennusten hiilijalanjälkeä raja-arvoilla viimeistään vuonna 2025*. KEINOn vähähiilinen rakentaminen -kehittäjäryhmä keskittyy erilaisten kohteiden ja niistä vastaavien hankkijoiden sekä asiantuntijoiden kautta vähähiilisyystavoitteiden saavuttamiseen julkisissa hankinnoissa. Syksyllä pureudutaan hankkijan näkökulmasta ko. ilmastoselvityksen eli hiilijalanjälkilaskennan tekemiseen ja sen ohjausvaikutukseen rakennushankkeen suunnittelussa ja kilpailutuksessa.  

Etsimme mukaan julkisia toimijoita ja rakennushankkeita, jotka ovat valmistelu- tai hankesuunnitteluvaiheessa syksyllä 2021  

Kohteeksi sopii erityisesti koulu, päiväkoti tai hoivakoti, mutta myös muut palvelurakennukset ovat mahdollisia. Valitsemme mukaan 3 - 4 kohdetta, joiden avulla pilotoimme, miten hiilijalanjälkilaskenta parhaiten ohjaa hankkeen suunnittelua ja kilpailutusta, sekä mitä ilmastoselvityksen tekeminen edellyttää julkisissa hankinnoissa.   

Toiminta keskittyy erityisesti hankintojen valmistelu- ja suunnitteluvaiheeseen, jossa KEINOn asiantuntijaryhmä auttaa hiilijalanjäljen huomioimisessa, vaihtoehtojen priorisoinnissa, laskennan työkaluissa sekä soveltuvien tavoitteiden ja kriteerien asettamisessa hankintoihin.  Hankkijalla on mahdollisuus soveltaa tietoa välittömästi kohdehankinnassa, mutta myös tulevissa hankinnoissaan. Ryhmä tarjoaa asiantuntija-apua, vertaistukea ja näkyvyyttä vähähiilisen rakentamisen edelläkävijänä.

Työskentelyn vaiheet:  

  • Kohteiden haku ja valinta (touko-kesäkuu 2021)  
  • 1. ryhmätapaaminen; kohteiden esittely, ilmastoselvitys, vähähiilinen rakentaminen (elo-syyskuu 2021)  
  • 2. ryhmätapaaminen; hiilijalanjälkeen vaikuttavien tekijöiden analysointi ja vertaiskeskustelu (marras-joulukuu 2021)  
  • 3. ryhmätapaaminen / tilaisuus (helmikuu 2022)  
  • Tapaamisten välillä toteutamme KEINOn asiantuntijoiden kohdekohtaista vähähiilisen rakentamisen sparrausta

Mitä osallistujilta edellytetään?  

Osallistujalta edellytämme, että vähähiilisyys on hankinnan keskeinen tavoite ja hiilijalanjälkeä tullaan hyödyntämään hankinnan ohjaamisessa vähähiiliseksi. Lisäksi osallistuja on valmis jakamaan oppeja, käytäntöjä ja tietoja (soveltuvin osin) ryhmän sisäisesti vertaisoppimisen edistämiseksi sekä yleisemmin KEINOn kautta kaikkien hankintayksiköiden käyttöön. Pilottien pohjalta saatua tietoa tullaan myös hyödyntämään mm. ympäristöministeriön vähähiilisten rakennushankintojen hankintakriteerien päivitystyön tukemisessa, ja tutkimuksessa. Ryhmässä mukana oleminen ei sisällä juridisia velvoitteita tai sitoumuksia hankinnan toteutukseen liittyen.  

Ehdota kohdetta mukaan 14.6. mennessä.

Hyvistä käytännöistä ja kokemuksista voi oppia, eikä kaikkea tarvitse tehdä yksin! Kerro meille kuntasi / organisaatiosi suunnitteilla oleva rakennushanke, niin tehdään siitä yhdessä vähähiilisen rakentamisen malliesimerkki! Ensikontaktiksi riittää soitto tai sähköposti.

Lisätietoja:   

Katriina Alhola, Suomen ympäristökeskus SYKE katriina.alhola@syke.fi puh. 029 525 1065
Anna Huostila, Suomen ympäristökeskus SYKE anna.huostila@syke.fi puh. 029 525 2237
Sara-Tuuli Siiskonen, Suomen ympäristökeskus SYKE sara-tuuli.siiskonen@syke.fi puh. 029 525 2238  

*https://mrluudistus.fi/uutiset/selvityksia-mrln-vaikutusten-arvioinneis…

tags