Hae mukaan Vähähiilisten julkisten hankintojen kehittämisohjelmaan

kehittämisohjelma

Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelma on julkisille hankkijoille tarkoitettu yhteiskehittämisen ja vertaisoppimisen ohjelma, joka käynnistyy helmikuussa 2021. Kehittämisohjelman tavoitteena on tukea valittuja hankintayksiköitä saavuttamaan vähähiilisyydelle asetettuja tavoitteita hankintojen kautta, sekä jakaa oppeja ja kokemuksia muille hankintayksiköille. Kehittäisohjelmaan valitaan mukaan kuusi hankintayksikköä.

Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelma tukee Hankinta-Suomessa asetettuja tavoitteita hankintojen ekologiselle kestävyydelle ja Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista.
 

Mitä Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelma tarjoaa?

Valitut hankintayksiköt ja organisaatiot saavat fasilitoitua hankinnan asiantuntijasparrausta hankinnan kohteen määrittelyyn, hankintamenettelyyn, kriteereihin ja sopimusehtoihin.  Kehittämisohjelmassa tarjotaan myös tukea ja fasilitointia markkina-analyysiin, markkinaselvityksen (Hilma-yritystietokanta rajapinta pilotointi) ja markkinavuoropuheluun. Lisäksi valitut hankintayksiköt muodostavat edelläkävijäorganisaatioiden vertaisoppimon.

Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelma käynnistyy helmikuussa 2021 ja päättyy joulukuussa 2021.

aikajana

Ketkä voivat hakea mukaan?

Mukaan voivat hakea julkiset hankintayksiköt ja organisaatiot, joilla on hiilineutraalisuustavoite ja halukkuus sitoutua kehittämisohjelmaan. Hakijalla tulee olla lisäksi kehittämisohjelmaan soveltuva hankinta (vähähiilisyyspotentiaali ja hankinnan valmisteluvaihe).
Hakijoilta edellytetään lisäksi:

  • sitoutumista prosessiin ja yhteiskehittämiseen.
  • konkreettisen vähähiilisen hankinnan valmistelua tai kilpailuttamista.
  • tiedon jakoa ohjelman muille osallistujille sekä case-kuvauksen laatimista varten.
  • sitoutumista ohjelman läpikäymisen jälkeen yhden vertaisorganisaation mentorointiin.
  • valmiutta jakaa kertynyttä tietoutta KEINO-osaamiskeskuksen tai Hankinta-Suomi  -strategian tilaisuuksissa.

Miten voi hakea mukaan?

Hakuaika kehittämisohjelmaan on 21.12.2020 – 31.1.2021 oheisen hakemuslomakkeen kautta.

Hakemus: Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelmaan

Hakijoita haastatellaan joustavasti hakuaikana ja valinnat ilmoitetaan 12.2.2021.
 

Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelma osana Hankinta-Suomi -strategian toimeenpanoa

Valtakunnallisen Hankinta-Suomi - strategian yksi tahtotila on, että hankinnat tukevat Suomen hiilineutraalisuustavoitetta.  Tahtotilaa lähdetään toteuttamaan käynnistämällä vähähiilisyyden edistämiseen tähtääviä skaalautuvia kokeiluja Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelman muodossa.

Kehittämisohjelman tarkoituksena on tukea hankintayksikköitä saavuttamaan asettamiaan vähähiilisyystavoitteita hankintojen avulla. Kehittämisohjelman oppeja ja kokemuksia jaetaan ja skaalataan muille julkisille hankkijoille. Kehittämisohjelmassa tunnistetaan kunkin organisaation ilmastotavoitteiden kannalta vaikuttavimmat hankintakategoriat ja laaditaan niiden toimeenpanosuunnitelmat. Kategoriakohtaisten tavoitteiden toimeenpanossa edistetään asiantuntijatuella ajankohtaisten hankintojen toteuttamista ja uusien ratkaisujen mahdollistamista. Tavoitteena on vauhdittaa hankintojen toteuttamista myös elvyttävänä toimenpiteenä.
Kehittämisohjelman tuotokset ja kokemukset konkretisoivat kansallisten vähähiilisyystavoitteiden laatimista ja toteuttamista vaikuttavimmissa hankintakategorioissa. Yhteiskehittämisen ja vertaisoppimisen tulokset kootaan vähähiilisten hankintojen pelikirjaan laajemman vaikuttavuuden aikaansaamiseksi.

Lisätietoja Hankinta-Suomi -strategiasta 

 

tags