Hae mukaan syksyllä alkavaan Innovaatio-akatemiaan

Innovaatio-akatemia

KEINO-osaamiskeskus tarjoaa syksyllä 2021 uudenlaisen hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehittämiseen tähtäävän ohjelman. Lokakuussa käynnistyvässä Innovatiivisten hankintojen johtamisen kehitysohjelmassa eli Innovaatio-akatemiassa valjastetaan innovatiiviset hankinnat strategisten tavoitteiden ja organisaation uudistumisen tueksi.  

Julkiset hankintayksiköt voivat hakea mukaan Innovaatio-akatemiaan täyttämällä hakulomakkeen viimeistään 30. syyskuuta (hakuaikaa pidennetty alkuperäisestä 21. päivästä). Mukaan valitaan kuusi organisaatiota ja hakijat haastatellaan ennen lopullista valintaa viikoilla 37-39. 

Mikä Innovaatio-akatemia? 

Innovaatio-akatemian tavoitteena on tunnistaa kullekin organisaatiolle sopiva tapa johtaa uudistumista innovatiivisten hankintojen avulla. Lähtökohtana ovat vaikuttavuustavoitteet ja tunnistetut muutoshaasteet, joihin etsitään uusia ratkaisuja innovatiivisten hankintojen avulla. 

Mukaan pääsevät organisaatiot sitoutuvat neljän kuukauden kehittämispyrähdykseen, jonka aikana laaditaan toimenpidesuunnitelma ja toteutetaan konkreettinen uudistumisen johtamisen kehittämispilotti. Lopuksi toimenpiteet esitellään organisaation johtoryhmälle. 

Innovaatio-akatemian valmennus tarjotaan kunnille, kuntayhtymille, valtion organisaatioille ja muille julkisille hankintayksiköille, joilla on jo pohja hankintatoimen johtamisen kehittämisessä (esim. osallistuminen KEINO-akatemiaan tai TOIMI-hankkeen valmennuksiin). Kehitysohjelma alkaa lokakuussa 2021 ja päättyy helmikuussa 2022.  

Lue lisää Innovaatio-akatemian ohjelmasivulta 

Täytä hakulomake 30.9. mennessä täältä (hakuaikaa pidennetty)

Lisätietoja  

Ville Valovirta, ville.valovirta@vtt.fi, 050 354 3280  

Maria Röykkä, maria.roykka@hansel.fi, 050 917 8723.   

Tiettyyn teemaan tai strategiseen tavoitteeseen keskittyvät “teema-akatemiat” ovat KEINOn hankintatoimen ja hankintojen johtamisen uusia syventäviä kehitysohjelmia. Innovaatio-teeman lisäksi syksyllä 2021 käynnistyvät myös sosiaalisen vastuun sekä vähähiilisyyden akatemiat.  

 

tags