Hae mukaan Smart City -hankintojen innovaatioakatemiaan

kaupunki illalla

Syksyllä 2022 käynnistyvässä innovaatioakatemiassa erityisteemana ovat älykkään kaupungin innovatiiviset hankinnat. KEINO-osaamiskeskus tarjoaa sparrausta, jolla tuetaan kaupunkien ja valtion välisten ekosysteemisopimusten toteutusta  innovatiivisten hankintojen avulla.

Innovaatioakatemian tavoitteena on kehittää kaupunkien valmiuksia hyödyntää innovatiivisia hankintoja älykkään kaupungin palveluiden uudistumisen välineenä.

Innovaatioakatemian lähtökohtina ovat ekosysteemisopimusten tavoitteet ja kehittämisen painopisteet sekä kaupunkien tunnistamat vaikuttavuustavoitteet ja muutoshaasteet, joihin hankintojen avulla voidaan löytää uusia ratkaisuja. Innovatiivisten julkisten hankintojen kehittäminen on keino luoda kysyntää ja tarjota lisämahdollisuuksia yrityksille, jotka ovat kehittäneet älykaupunkiratkaisuja.  

Osallistujakaupungit valitsevat itselleen ajankohtaisen kehityshaasteen liittyen innovatiivisiin hankintoihin, jonka ratkaisemiseksi kaupunki kokoaa monialaisen tiimin.  KEINO-osaamiskeskuksen asiantuntijaverkosto sparraa kaupunkeja niiden kehitystehtävissä. Prosessin tuloksena syntyy toimintamalli ja sen pilotoinnin suunnitelma.

Mukaan valitaan kuusi organisaatiota. Kehittämisohjelma alkaa lokakuussa 2022 ja päättyy toukokuussa 2023.

Lisätietoja innovaatioakatemian sisällöstä ja etenemisestä (PDF)

Täytä hakemus viimeistään 7.10.2022.

Smart City -innovaatioakatemian hakemuslomake

Hakijat haastatellaan ennen lopullista valintaa viikoilla 37–39.

Hakijoiden valinnassa painotetaan:

  1. kehittämishalukkuutta ja tahtotilaa innovatiivisten hankintojen kehittämiseen,
  2. johdon sitoutumista muutoksen toteuttamiseen
  3. alustavaa uudistumistarpeen tunnistamista (esim. palvelutarpeen muutos, tuottavuushaaste, digitalisaatio, hiilineutraalisuus tai merkittävä investointikohde),
  4. monialaisen tiimin (mm. toimiala, hankinnat, kehitys) osallistumista valmennukseen.
tags