Hae mukaan kehittämään puunkäyttöä korjausrakentamisessa

Talo Porvoossa.
Kuva. Puukerrostaloja Porvoossa. Kuvaaja Mikko Räisänen.

Julkisen puurakentamisen neuvontapalvelun vauhdittajaryhmään vuodelle 2022 haetaan korjausrakentamisen hankkeita. Ryhmän tarkoitus on tehdä kehittämisestä mahdollisimman vaivatonta ja madaltaa kynnystä puun hyödyntämiseen vertaistuen ja asiantuntijasparrauksen avulla. Tervetuloa mukaan!

Puulla on korjausrakentamisen potentiaalia keveyden, ekologisuuden ja helpon muokattavuuden vuoksi. Puumateriaalin ja -tuotteiden kiertotalouden ratkaisut ja kytkeminen uusiutuvan energian ratkaisuihin ovat ajankohtaisia aiheita rakentamisessa. Näiden teemojen parissa työskennellään puurakentamisen vauhdittajaryhmässä vuonna 2022. Vauhdittajaryhmään osallistuminen on maksutonta ja tapaamiset toteutetaan pääosin verkkoyhteyksin. Ryhmään voivat hakea julkiset rakennuttajat ja heidän hankekumppaninsa.

Mitä ryhmässä tehdään?

Vauhdittajaryhmä on tapa kehittää toimintaa yhdessä samankaltaisten hankkeiden parissa toimivien kanssa. Puurakentamisen vauhdittajaryhmä tarjoaa konkreettista kehittämisapua osallistujille. Ryhmän tukena toimivat ryhmälle nimetyt asiantuntijamentorit, vierailevat puhujat ja julkisten hankintojen osaamiskeskus KEINOn muutosagentit.

Ryhmän tapaamiset sisältävät:

  • asiantuntijapuheenvuoroja korjausrakentamisen eri osa-alueista, hankinnoista ja markkinoista,
  • hankekohtaista sparrausta asiantuntijamentoreilta, ja
  • tukea hankkeiden valmisteluun ja eri toteutusratkaisujen kartoitukseen, koulutusmateriaalien laadintaa sekä tilaaja-toimittaja-tapaamisten ja markkinakartoituksien valmisteluapua.

Millaisella hankkeella voi hakea mukaan?

Korjausrakentaminen kattaa laajasti toiminnan, jolla rakennuksen tai sen osien kuntoa ylläpidetään tai parannetaan. Korjausrakentamisen yhteydessä voidaan rakentaa lisäkerroksia tai laajentaa muutoin nykyistä rakennusta. Puunkäyttö korjausrakentamisessa -vauhdittajaryhmä on tarkoitettu kaikille hankkeille, joissa halutaan käyttää puuta.

Kuka voi hakea mukaan?

Ryhmä on tarkoitettu julkisille rakennuttajille: kunnille, sotealan asuntosäätiöille, seurakunnille, vuokrataloyhtiöille, Senaatti-kiinteistölle, opiskelija-asuntosäätiöille, kumppanuushankkeille ja julkisten rakennuttajien yhteistyökumppaneille. Ryhmiin toivotaan hankkeita, jotka ovat valmistelu- tai hankesuunnitteluvaiheessa.

Haku vauhdittajaryhmään on auki 16.11.2021–31.1.2022.

Lue lisää Motivan verkkopalvelusta ja hae mukaan