Green Deal -sopimusten pilottijoukon metsästys aloitettiin urakka- ja työkonehankinnoista kiinnostuneiden joukosta

KEINO-osaamiskeskus järjesti jäsenensä Motivan johdolla 4.9.2018 julkisille hankintayksiköille infotilaisuuden hankintojen Green Deal -sopimuksista. Samalla tilaisuudessa esiteltiin ensimmäistä käynnistyvää Green Deal -sopimuskohdetta, joka keskittyy vähäpäästöisten työkoneiden ja urakoiden hankintaan.

Tilaisuudessa oli mukana yhteensä yli parikymmentä osallistujaa sekä paikan päällä että etäyhteyden päässä. Pääosin kaupunkien ja kuntien hankintaedustajista muodostuvassa joukossa oli muutamia edustajia mukana myös jätehuollon ja oppilaitosten puolelta.

Mikä Green Deal?

Tapahtuman aluksi ympäristöministeriön eritysasiantuntija Outi Vilen valotti sitä, miksi kestäviin hankintoihin yritetään kannustaa valtion tukemilla sopimuksilla juuri vähäpäästöisten työkoneiden ja urakoiden kautta. Tämän jälkeen pureuduttiin siihen, mitä Green Deal -sopimukset tarkoittavat ja tarjoavat julkisille hankkijoille. Lue tiivistelmä aiheesta tästä.

”Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus kokeilla yhteiskehittämisen mallia hankinnoissa. Olemme ministeriössä systemaattisesti miettineet, miten hankintoihin saisi vaikuttavuutta ja päätyneet edistämään pääosin kolmea keinoa. Yksi näistä on vaikuttavuusinvestointi hankinnoissa - kuten resurssiviisaus ja ilmastoneutraalius -, toinen Green Deal -sopimusten edesauttaminen ja kolmas KEINO-osaamiskeskuksen perustaminen. Tämä viimeisin liittyy juuri kahden ensimmäisen edistämiseen eli Keino tukee tiiviisti Green Deal -toimintaa sekä vaikuttavuusinvestointeja”, taustoitti ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Taina Nikula asiaa.

Green Deal on vapaaehtoinen, hankintoihin kohdistettu sopimusmalli, jonka hankintayksikkö solmii valtion osapuolen, esimerkiksi ministeriön kanssa. Sopimuksessa asetetaan hankinnalle kunnianhimoisia ja konkreettisia kestävää kehitystä ja innovaatioita tukevia tavoitteita. Green Dealin solmineille hankintayksiköille KEINO-osaamiskeskus tarjoaa laajaa asiantuntijapalveluaan yhteisen valmisteluvaiheen aikana sekä tukea myös kilpailutusvaiheessa.

Hankkija tikun nokassa?

Valtion ja julkisen hankkijan välille tarkoitettua Green Deal -sopimusta ei ole vielä aikaisemmin kokeiltu tai solmittu Suomessa. KEINO-osaamiskeskuksen järjestämä tilaisuus olikin ensimmäinen askel siihen suuntaan, että Tanskan, Ruotsin ja Hollannin toimintamallia yhdistelemällä saataisiin Suomeenkin oma, tunnistettu ja pilotoitu malli ”kestävyyskeinoja” etsiville hankkijoille.

”Ottakaa rohkea askel, kukaan ei tästä joudu tikun nokkaan, jos pilotointi ei tuota tuloksia. Aina voi hypätä pois kelkasta, jos sopimuksen edellyttämä toiminta ei tunnu palvelevan omia kestävyystavoitteita. Olette kuitenkin ainutlaatuinen porukka, myös Euroopan näkökulmasta, sillä tällaista tilaisuutta ei ole paljoa tarjottu muualla maailmassa. Suomi voisi näyttää mallia muille”, Nikula rohkaisi kuulolla olevia.

Tilaajaryhmät syövät pataruokaa pikaruuan sijaan

”Osalla kaupungeista on selkeästi intressejä hyödyntää yhdessä oppimisen ja tekemisen voimaa sekä halua sitoutua Green Deal -toimintaan”, selittää KEINO-osaamiskeskuksen ja Motivan edustaja, asiantuntija Taneli Varis tilaisuuden jälkeen. ”Moni tilaisuudessa tuntui olevan valmis hyppäämään heti kestävää kehitystä edistävien kriteerien käyttöön, mikä oli erittäin ilahduttavaa kuulla. KEINOn edistämässä tilaajaryhmätoiminnassa, jossa kehitetään yhdessä ko.kriteerit valtion tuella, ei kuitenkaan ole kyse valmiista pikaruoka-annoksesta rasvaisin ehdoin vaan terveellisen ja pidempään haudutetun pataruuan valmistamisesta yhdessä kokkaillen.”

”Yhteisiä kriteerit saadaan aikaan sillä, että ollaan kehittämisessä yhdessä mukana. Osallistuminen niiden laatimiseen takaa sen, että ne todella sopivat hankkijoiden tarpeisiin. Tärkeää on myös osallistaa markkinat vuoropuheluun, jotta yritysten osaaminen ja tietotaito saadaan myös käyttöön”, selventää KEINO-osaamiskeskuksen Motivan edustaja, asiantuntija Elina Ojala.

Kiinnostuitko?

Green Deal -pilottitilaajaryhmän kokoaminen urakka- ja työkonehankinnoista etenee vaiheeseen 2, jossa ryhmään liittymään valmiit hankintayksiköt kokoustavat etäyhteydellä 2.10.2018 klo 10-11. Mikäli et ollut mukana infotilaisuudessa, mutta ryhmä kiinnostaa, ilmoittaudu mukaan tästä 28.9.mennessä. Ensimmäisiä GD-sopimuksia lähdetään valmistelemaan yhdessä ryhmän tarpeiden pohjalta. Sopimusten allekirjoittamisen tavoite on marras-joulukuu 2018 riippuen siitä, millä tasolla sopimus allekirjoitetaan per organisaatio.

tags

Koneurakoinnin ja työkoneiden päästöt kuriin hankintojen Green Deal -sopimuksella

Tiistaina 4.9. pidetyn tapahtuman tiedot ja materiaalit löydät ko.tapahtuman sivulta.

centred-liftup