EU:n vastuullisia tekstiilituotteiden ja -palvelujen hankintoja koskeva kysely

EU on kehittämässä hankintaviranomaisille ja julkisille hankkijoille tarkoitettua ohjeasiakirjaa vastuullisuuskriteereistä tekstiilituotteiden ja -palvelujen hankinnoissa.

Kyselyn yleisenä tavoitteena on kartoittaa:

• kokemuksia EU:n nykyisten tekstiilituotteiden ja -palvelujen GPP-kriteerien täytäntöönpanossa.

• selvittää, missä määrin EU:n GPP-tekstiilikriteerejä käytetään hankintaviranomaisissa ja julkisissa hankinnoissa, sekä ymmärtää edellä mainittujen käyttäjien kohtaamat vaikeudet.

• hankkia näkemyksesi siitä, mitä pidetään painopistealueina, joita tulisi harkita ehdotetun ohjeasiakirjan puitteissa.

• Kerätä tietoa EU:n ympäristöystävällisyyden ja muiden tekstiilituotteiden ja -palvelujen kestävyyskriteerien täytäntöönpanotasosta EU:n eri jäsenvaltioissa.

Kyselyyn voi vastata* 28. huhtikuuta asti osoitteessa täällä. 

Nykyiset EU: n Tekstiilituotteita ja -palveluja koskevat ympäristöystävällisten tuotteiden arviointiperusteet ovat saatavilla täältä.

 

* Kaikkia vastauksia käsitellään luottamuksellisina, ja niitä käytetään vain tämän tutkimuksen tausta-aineistona. Kaikki viittaukset kyselylomakkeen tuloksiin tehdään tunnistamattomiksi.