EU-rahoitusta innovatiivisiin julkisiin hankintoihin

Kuva työpaikalta

EU:n COSME-rahoitusohjelmassa on avoinna innovatiivisten julkisten hankintojen rahoitushaku kansainvälisille konsortioille

Haku on avoin kaikille ehdotuksille, joissa julkistoimijat kehittävät toimintojaan innovatiivisen julkisen hankinnan avulla. Toimialarajausta ei ole ja hankinta voi siten liittyä esimerkiksi terveydenhuoltoon, liikenteen kehittämiseen, koulutukseen, toimintojen digitalisointiin tai puhtaan energian ratkaisuihin. Voidakseen osallistua hakuun, konsortioissa tulee olla vähintään kaksi julkista hankkijaa kahdesta eri maasta.

Projektien tulee sisältää EU-tasoisia markkinavuoropuheluita ja aktiivista viestintää hankintaprosessista ja innovatiivisen hankinnan hyödyistä sekä julkistoimijoille että tarjoajille. Rahoitushaku lisää siten osaltaan tietoisuutta innovatiivisista julkisista hankinnoista ja parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia päästä mukaan hankintoihin. 

Rahoitushaun tavoitteena on vauhdittaa julkistoimijoiden välistä hankintayhteistyötä ja kasvattaa julkisten hankintojen vaikutusta innovaatioiden syntymiseen. Haun myötä halutaan myös lisätä EU-rahoitteisten tutkimus- ja innovaatioprojektien keskinäistä synergiaa. Konsortioiden odotetaankin tutustuvan EU:n jo rahoittamiin innovatiivisten julkisten hankintojen hankkeisiin sekä muihin aloitteisiin, jotta päällekkäisyyksiltä vältytään ja hankkeiden vaikuttavuus voidaan maksimoida.  

Hakuprosessi on kaksivaiheinen ja ensimmäisen vaiheen hakuaika päättyy 19.1.2021. Lisätietoja haun tavoitteista ja kriteereistä löydät COSME-ohjelman sivuilta. Hakua on kuvattu myös erillisessä esittelyvideossa.