Ensimmäinen innovatiivisten hankintojen johtamisen kehitysohjelma on saatu päätökseen

"

Lokakuussa 2021 käynnistynyt KEINOn ja samalla koko Suomen ensimmäinen innovatiivisten hankintojen johtamisen kehitysohjelma on saatu päätökseen. Neljän kuukauden kehittämispyrähdykseen valittiin hakuprosessin kautta kuusi organisaatiota, jotka edustivat sekä kunta- että valtiopuolen toimijoita.  

Mukana akatemiassa olivat DigiFinland, KEHA-keskus, Kuopion kaupungin tilapalvelut, Maanmittauslaitos, Turun kaupunki ja Valtori.  

Akatemiassa mukana olleet organisaatiot saivat tukea ja ohjausta innovaatiopotentiaalin tunnistamiseen hankinnoissaan sekä mahdollisuuksiin saavuttaa organisaation strategisia tavoitteita uusilla ratkaisuilla. 

Innovaatio-akatemian aikana organisaatioiden tavoitteena oli laatia toimenpidesuunnitelma innovatiivisille hankinnoille ja suunnitella konkreettinen uudistumisen johtamisen kehittämispilotti, joka esitellään organisaation johtoryhmälle. 

Kukin organisaatio sai sparrausta KEINOn asiantuntijajoukolta ja lisäksi oman "KEINO-kummin", joka toimi organisaation yhteyshenkilönä ja tuki sitä erityisesti sparrausten jälkeisessä työssä. 

Yksi Innovaatio-akatemian vetäjistä, VTT:n erikoistutkija Ville Valovirta, toteaa, että innovatiivisilla hankinnoilla pyritään toiminnan kehittämiseen, asioiden tekemiseen järkevämmin sekä markkinoiden synnyttämiseen uusille tuotteille, palveluille ja liiketoimintamalleille. 

–Innovaatio-akatemiassa kuusi julkishallinnon organisaatiota tarttuikin rohkeasti ja kunnianhimoisesti valtavan tärkeään aiheeseen, Valovirta kertoo.  

Sparraajana toimineen Hansel Oy:n kehityspäällikkö Pekka Alahuhdan mielestä oli innostavaa nähdä, miten osallistujat jäsensivät lyhyessä ajassa uutta tietoa oman organisaationsa kyvykkyyksiksi. 

–Sparraaja-asiantuntijoiden näkemyksiin tartuttiin rohkeasti kokeillen. Osallistujat ilmensivät valmiutta omien käytänteiden analyyttiseen, kriittiseenkin tarkasteluun – osan rohkaistuessa jopa aktiiviseen toisinajatteluun. Akatemian edetessä usean osallistujaorganisaation johto kiinnostuikin työstä, Alahuhta sanoo. 

Alahuhta summaa olevansa erittäin tyytyväinen aktiiviseen osallistumiseen, kehittymismyönteiseen asenteeseen ja lupaaviin lopputuloksiin jokaisen mukana olleen organisaation osalta. 

Yksi Innovaatio-akatemiaan osallistujista on DigiFinland Oy, joka on Suomen valtion omistama kehitysyhtiö. Yhtiön tehtävänä edistää sosiaali- ja terveys- sekä pelastusalan digikehittämistä sekä julkisen hallinnon ICT:n yhteensopivuutta. 

DigiFinlandin ekosysteemi ja alueasiakkaat -yksikön johtaja Mikko Malmgrenin ja hankintajohtajan Anssi Virtasen mukaan Innovaatio-akatemia avasi mielenkiintoisen mahdollisuuden tutkailla asiantuntevassa ympäristössä organisaation nykytilaa ja kyvykkyyttä tunnistaa toiminnan ja toimintatapojen uudistumiseen liittyviä tarpeita.  

–Ensinnäkin työskentely paransi organisaation omaa ymmärrystä uudistamisen ja innovaatiohaasteiden kohteista, Malmgren ja Virtanen toteavat.  

He kokivat, että työskentely toi näkyväksi tunnistettujen tarpeiden kuten liittymisestä toisiinsa. 
–Oli tärkeää havaita, että samoin kuin esimerkiksi tietoturva tai tietosuoja, niin myös innovatiivisuuden tai vastuullisuuden vaatimusten huomioiminen edellyttävät ”by design” -ajattelua niin että niiden vaatimukset ovat toimintaprosesseihin sisäänrakennettuina, Malmgren ja Virtanen kertovat.  

 Heidän mukaansa Innovaatio-akatemia oli käytännössä startti vertaisorganisaatioiden kokemuksilla rikastettuun uudistumisen toimintamalliin.  

 –Jatkamme innovaatiohaasteidemme jalostamista hankintojen tilannekuvan pilotoimisella sekä innovaatioita hyödyntävän uudistumisen kehityspolun käsittelyllä toimintaympäristössämme, Malmgren ja Virtanen toteavat jatkosuunnitelmien suhteen.  

Maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimivan Maanmittauslaitoksen tehtävät ovat monipuoliset. Virasto tuottaa huoneistoihin ja kiinteistöihin liittyviä palveluita, karttoihin ja paikkatietoihin liittyviä palveluita sekä tekee paikkatietoalan tutkimusta. 

Maanmittauslaitoksen johtavan asiantuntijan Arto Mikkolan mukaan organisaatio haki mukaan KEINOn innovaatio-akatemiaan, sillä he tunnistivat hankintoihin liittyviä ajankohtaisia kehittämistarpeita. Näiden edistämiseen akatemia tarjosi mainion alustan. Mikkola kehuu innovaatio-akatemian verkostomaista ja sparraavaa työskentelytapaa, sillä se toi hänen mukaansa selkeästi lisävirtaa Maanmittauslaitoksen omien kehityskohteiden edistämiseen. 

—Akatemian myötä syntyi mahdollisuus pysähtyä hetkeksi pienellä joukolla miettimään, mitä ympärillämme oikein tapahtuu. Se avasi yhteistä ymmärrystä kehittymisen pohjaksi. Valitsemamme kehityskohteet olivat vastuullisuus hankinnoissa sekä hankintojen tilannekuvan muodostaminen, Mikkola kertoo. 

Merkittävimmiksi saavutuksiksi ja havainnoiksi innovaatio-akatemian aikana Mikkola mainitsee yhteisen oppimisen, kehittymisen kohteeksi valittujen asioiden paremman ymmärtämisen sekä sen, että nyt on nähtävissä etenemisehdotuksia nykytilasta eteenpäin.  

—Tie ei ole lyhyt eikä välttämättä helppokaan, mutta nyt se on käsin kosketeltavissa, Mikkola toteaa. 

Kehityskohteiden esittelystä ja jatkoaskelia koskevista ajatuksista tullaan Mikkolan mukaan keskustelemaan lähiaikoina ylimmän johdon kanssa.  

—Uskon, että näin vastuullisten ja vaikuttavien hankintojen toteutukselle syntyy tulevaisuudessa entistä vankempi pohja, Mikkola sanoo. 

Innovaatio-akatemian osallistujaorganisaatiosta tullaan julkaisemaan johtamisen esimerkkejä KEINOkkaissa esimerkeissä.  

Seuraavan KEINOn innovaatio-akatemian mahdollisesta toteuttamisesta kerromme lisää KEINOn kanavissa. 

tags