Ennakoivassa markkinavuoropuhelussa pureuduttiin sähköisten työkoneiden käyttöön rakennustyömailla

työmaa

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskus KEINO järjesti toukokuussa ennakoivan markkinavuoropuhelun liittyen sähköisten työkoneiden käyttöön rakennustyömailla. 

Tilaisuus oli osa suurten kaupunkien, julkisten tilaajaorganisaatioiden ja valtion kesken solmitun päästöttömien työmaiden green deal -sopimuksen toimeenpanoa. Sopimuksessa asetetaan asteittain kiristyvät vähäpäästöisten työkoneiden tavoitteet mukana olevien kaupunkien ja valtion hankintayksiköiden toteuttamille rakennusurakoille, työmaiden kuljetuksille ja omille työkonehankinnoille.

 

Markkinavuoropuhelussa keskityttiin erityisesti sähköistä käyttövoimaa hyödyntäviin työkoneisiin ja kuljetusajoneuvoihin sekä niiden käytön edellyttämiin järjestelyihin työmailla (mm. latausratkaisut). Tilaisuuden tavoitteena oli auttaa julkisia hankkijoita sekä rakennusurakoihin osallistuvia yrityksiä ja muita osapuolia tunnistamaan päästöttömyyttä kohti etenevään markkinamuutokseen liittyviä mahdollisuuksia ja saamaan tietoa lähivuosina saataville tulevista sähkökäyttöisistä työkoneista. Tilaisuudella pyrittiin myös helpottamaan sähköisten työkoneiden pilotoinnin toteuttamista etsimällä yhteistyömahdollisuuksia ja käymällä läpi ulkopuolisen rahoituksen hyödyntämisen mahdollisuuksia riskien jakamiseksi.

 

Tilaisuuden tallenteessa on katsottavissa seuraavat puheenvuorot:  

  • Näkymiä markkinakehitykseen Pohjoismaissa, Tommi Muona, VTT  
  • Kokemuksia kotimaisista piloteista, Satu Turula, Helsingin kaupunki  
  • Sähköisten työkoneiden saatavuus, yritysesimerkkejä: Teijo Lähdekorpi, Volvo Construction Equipment Finland Oy & Tomi Voutilainen, Junttan Oy & Pentti Lindqvist, Liebherr-Finland Oy

This content is only visible when the visitor has consented to marketing cookies.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

 

Kaikki tilaisuuden esitykset ovat ladattavissa täältä

Lisätietoja Päästöttömät työmaat -green deal sopimuksesta

tags