Energiatehokkaiden hankintojen webinaarisarja

Julkisen sektorin hankinnoista merkittävässä osassa voidaan säästää energiaa joko suoraan energiatehokkaampia ratkaisuja hankkimalla tai valmistusvaiheessaan vähemmän energiaa kuluttavia tuotteita ja palveluita hankkimalla. Kokonaisuudessaan julkisen sektorin, niin kuntien kuin valtionkin, energiankulutuksesta merkittävä osa, jopa lähes 90 prosenttia, liittyy kiinteistöjen lämmitykseen ja niiden muuhun energiankäyttöön. Näiden ohella monilla toimialoilla keskeisiä asioita ovat esimerkiksi hankittavat kuljetukset ja ajoneuvot. Pienempiä, mutta silti merkityksellisiä energiansäästön paikkoja ovat esimerkiksi suurkeittiölaitteet, pesulapalvelut ja tietotekniikkahankinnat.

Tietyistä muista osa-alueista hieman poiketen, koskee hankintojen energiatehokkuutta myös velvoittavaa lainsäädäntöä. Esimerkiksi valtion keskushallinnon on hankittava vain energiatehokkaita tuotteita, palveluita ja rakennuksia EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa Silloin kuin se on johdonmukaista kustannustehokkuuden, taloudellisen toteutettavuuden, laajemman kestävyyden, teknisen soveltuvuuden sekä riittävän kilpailun kanssa. Tämän ohella erikseen ajoneuvo- ja henkilökuljetuspalveluhankinnoissa energiankulutuksen huomioimiseen velvoittaa kaikkia julkisia hankkijoita Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa.

Menetelmiä ja esimerkkejä energiaa säästävistä hankinnoista löytää esimerkiksi Motivan vuonna 2018 pitämien webinaarien tallenteista. Pidetyt webinaarit käsittelivät toimialoista kiinteistöjä, sote-sektoria ja sivistystoimea, mutta näiden ohella on katsottavissa myös kolmiosainen energiatehokkaita hankintoja yleisemmin käsitellyt verkkokoulutussarja.

Webinaarisarjan tallenteet energiatehokkaiden hankintojen mahdollisuuksista:

Edelläkävijyydelle on tilaa

Vaikka energiankulutuksen aihepiirissä hankintayksiköitä velvoittavaa lainsäädäntöä joissain asioissa onkin, on myös vaatimukset ylittävälle kunnianhimolle tarvetta. Parhaat energiaa ja hankkijan rahaa säästävät ratkaisut syntyvät usein pelkkää energiankulutuksen huomioimista fiksummilla ratkaisuilla. Esimerkiksi älykäs valoautomatiikka, tilojen käytön tehostaminen tai kuljetuspalveluiden yhdistely ja uudelleen miettiminen voivat tuoda merkittäviä hyötyjä ja säästöjä, joihin ei pelkällä lain minimivaatimusten noudattamisella päästä. Ympäristövaikutuksia pienentäviä ja energiaakin säästäviä hankintoja kehitetään muun muassa KEINO:n hankintojen kehittäjäryhmissä.

tags