Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.

Elintarvikehankintojen vastuullisuuskriteerien päivitys on käynnissä

Kuvituskuva vehnä

Elintarvikehankintojen vastuullisuuskriteerien päivitys on käynnistynyt huhtikuussa. Ensimmäinen askel on päivitys- ja tietotarpeita kartoittava kysely,  joka on suunnattu ruokapalveluille, hankkijoille, elintarvikealan yrityksille sekä tukuille.

Motiva julkaisi oppaan vastuullisiin elintarvikehankintoihin julkisille hankkijoille vuonna 2017. Elintarvikeala kehittyy nopeasti ja vastuullisuuskeskustelu lisääntyy, joten on aika tullut päivittää kriteerit vastaamaan paremmin tämänhetkistä tarjontaa. Kriteerien päivitystyön yhteydessä kehitetään oppaasta entistä helppokäyttöisempi sekä pyritään löytämään uusia helposti sovellettavia vastuullisuuskriteereitä.
 

Vastaa elintarvikkeiden vastuullisuuskriteerien päivittämiseen liittyvään kyselyyn

Kysely on avoinna 10.5.2020 asti.

Päivitetyt kriteerit valmistuvat vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kriteerien päivitystyön on tilannut maa- ja metsätalousministeriö ja työstä vastaa valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva Oy.

Lue uutinen kriteerien päivityksestä Motivan verkkopalvelusta

tags