Asiakasosallisuuden huomioiminen julkisissa hankinnoissa -opas on julkaistu

Asiakasosallisuuden huomioiminen julkisissa hankinnoissa -opas

Asiakasosallisuuden huomioiminen julkisissa hankinnoissa -opaassa pureudutaan asiakasosallisuuden huomioimisen erilaisiin mahdollisuuksiin ja hyviin käytäntöihin. Oppaan tavoitteena on antaa ideoita ja inspiraatiota siihen, miten julkisia hankintoja tekevät voivat kehittää edelleen omat parhaat käytäntönsä asiakkaiden tarpeiden huomioimiseksi.
Oppaassa on esimerkkejä osallisuuden huomioimisesta hankintaprosessin eri vaiheissa, ja  käytännön tapauksia on useista eri kunnista ja erilaisista hankintakokonaisuuksista. Oppaassa on  esimerkkejä sote-palveluista rakennushankkeisiin ja katujen talvikunnossapitoon.

– On tärkeää, että asiakkaiden näkemykset huomioidaan hankinnoissa keskeisellä tavalla ja asiakkaat voivat olla myös itse mukana kehittämässä palveluja. Osallisuuden lisääminen parantaa tällä tavalla toisaalta myös pienempien palvelujentarjoajien mahdollisuuksia pärjätä kilpailutuksissa. Uusi opas viitoittaa tietä kohti parempia julkisia hankintoja ja tasokkaampia palveluita, jotka hyödyttävät meitä kaikkia, sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero.

Asiakasosallisuus on asiakkaiden ja muiden hankinnan loppukäyttäjien osallistumista ja vaikuttamista hankintaan. Asiakkaiden tarpeita kuunnellaan hankinnan tekemisen aikana ja niitä huomioidaan sopimuskaudella.

Oppaan on laatinut Julkisten hankintojen neuvontayksikkö yhdessä Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksen, Suomen sosiaali- ja terveys ry Sosten ja Suomen Yrittäjien kanssa. Opas toteutettiin osana Hankinta-Suomi toimenpideohjelmaa ja kansallista julkisten hankintojen strategian toimeenpanoa.

Lue uutinen oppaasta Kuntaliiton verkkopalvelusta

Lataa Asiakasosallisuuden huomioiminen julkisissa hankinnoissa -opas