Apukeino hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuuden ennakkoarviointiin

Vaikutusten ja vaikuttavuuden ennakkoarviointioppaan kansikuva

KEINO-osaamiskeskuksen asiantuntijat ovat yhdessä laatineet hankintojen vaikutusten sekä vaikuttavuuden ennakkoarviointia ja mittaamista käsittelevän oppaan, joka on nyt julkaistu laaja-alaiselle kohderyhmälle.  

Oppaan tarkoitus on vahvistaa julkisten organisaatioiden investointien, urakoiden ja hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuustavoitteiden ennakoivaa ja kokonaisvaltaista huomioimista.  

Opas on tarkoitettu julkisten organisaatioiden ylimmälle johdolle, talous- ja strategiajohdolle ja asiantuntijoille eli kaikille aina strategisten tavoitteiden laatijoista hankinnan käytännön toimenpiteiden tekijöille. Laaja kohderyhmä kuvastaa hankintojen suunnittelun, valmistelun ja vaikutusten arvioinnin monivaiheisuutta ja poikkileikkaavuutta organisaatiossa: hankinnan vaikuttavuuden ennakkoarviointi tulee huomioida strategisten tavoitteiden asettamisesta lähtien hankinnan kilpailuttamiseen saakka. 

Oppaassa kuvataan julkisen hankinnan vaikutusten ja vaikuttavuuden ennakkoarvioinnin prosessi, joka on jaettu neljään vaiheeseen. Lisäksi tarjotaan käytännön esimerkkejä kahden eri hankintatapauksen avulla (Jyväskylän kaupungin nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen hankintaa sekä Hyvinkään Joutsenmerkityn päiväkodin hankinta), selventämään näitä eri vaiheita. 

Lisäksi oppaassa on linkkejä muihin materiaaleihin, joiden tarkoitus on auttaa lukijaa löytämään syventävää materiaalia aiheesta. 

Opas on koottu hankintakeino.fi sivuille osion Strateginen johtaminen > Hankinnan vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi alle ja löytyy sieltä myös ladattavana PDF-oppaana:

Opas julkisten hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuuden ennakkoarviointiin ja mittaamiseen (PDF-tiedosto)

Lisäksi oppaan ohjeet ja työkaluina toimivat lomakepohjat voi ladata sivulta myös erillisinä, tulostettavina tiedostoina:  

  1. Hankintojen potentiaalisten vaikutusten arviointilomake (PDF-tiedosto)  

  1. Hankintojen innovaatiopotentiaalin arviointilomake (PDF-tiedosto) ,  

  1. Hankintojen vaikuttavuusketjun arviointipohja (PDF-tiedosto) 

Täyttämällä innovaatiopotentiaalin sähköisen lomakkeen, arvioinnin tekijä pääsee näkemään myös yhteenvedon/keskiarvon muiden innovaatiopotentiaalin arvioinnin tehneiden vastauksista:

Kuvakaappaus innovaatiopotentiaalin arviointilomakkeen ensimmäisestä kysymyksestä vastauksineen
Malli sähköisen innovaatiopotentiaalin arviointilomakkeen tulosnäkymästä

Sähköiseen innovaatiopotentiaalin arviointilomakkeeseen pääset tästä:

"Hankinnoilla tavoitellaan vaikutuksia ja vaikuttavuutta mutta se, miten näitä voitaisiin arvioida jo ennen hankinnan tekoa on kysymys, josta hankinnoissa tulisi lähteä liikkeelle . Etenkin se, miten vaikutusten ja vaikuttavuuden mittaamista voisi suunnitella etukäteen on oleellinen ja monia askarruttava kysymys. Tuottamamme oppaan tarkoitus ei ollut keksiä pyörää uudestaan, vaan koota yhteen se tietämys ja asiantuntemus, joka oppaan tekoon osallistuneilla hankinnan asiantuntijoilla on liittyen hankintojen ennakkoarviointiin. Oppaan tarkoituksena onkin lisätä ymmärrystä siitä, millaisiin asioihin jo ennen hankinnan tekoa olisi hyvä kiinnittää huomiota", kertoo oppaan tuotannon koordinoinnista vastannut tutkija Minna Kulju VTT:ltä.