KEINO-muutosagenttien haku käynnistyi

Alueellinen tuki hankkijoille koko Suomen kattavaksi

KEINO-muutosagentin rekrytointi mainoskuva 2020

Kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja edistävä KEINO-osaamiskeskus pyrkii laajentamaan muutosagenttiverkostoaan niin, että se kattaa koko Suomen. Uusien KEINO-muutosagenttien haku käynnistyi 10.12.2019 ja päättyy 10.1.2020.  

KEINO-muutosagentin tehtävänä on neuvoa ja tukea alueensa julkisorganisaatioiden hankintayksiköitä kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa sekä luoda ja ylläpitää verkostoitumista hankintatoimijoiden välillä.  Osaamiskeskus on jo rekrytoinut osa-aikaisia KEINO-muutosagentteja kuudelle alueelle Suomessa ja kyseessä olevassa rekrytointikierroksessa julkisten hankintojen asiantuntijoita haetaan toimimaan lopuilla 12 maakunta-alueella: Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kainuu, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Päijät-Häme ja Uusimaa. Järjestyksessä tämä on kolmas osaamiskeskuksen rekrytointikierros.  

– KEINO-muutosagentteina toimivat henkilöt vastaavat muun muassa hankintatiedon keräämisestä omalla seudullaan ottaen selvää, millaisissa tilanteissa alueella olisi mahdollisuus soveltaa julkisissa hankinnoissa hankintamalleja, jotka tukevat kestävää kehitystä tai edistävät innovaatioita, kertoo agenttien toiminnan koordinoinnista vastaava Olli Jylhä, hankinta-asiantuntija Kuntaliitosta.  

KEINO-muutosagenttina toimitaan oman työn ohessa, nykyisessä työpaikassa. KEINO-osaamiskeskus kouluttaa muutosagentit tehtäväänsä ja rahoittaa toimintaa 30 000 euron vuosittaisella avustuksella.   

-Alueellista neuvontaa tarvitaan etenkin nyt, kun monissa kunnissa asetetaan tavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ollaan ryhtymässä sanoista käytännön tekoihin. Alueellinen on varsinaista resurssiviisautta! Vastaavaa osaamista/tietoa ei omasta organisaatiosta useinkaan löydy. Muutosagentilta saa tarvittavaa tietoa kestävistä hankinnoista ja konkreettisia toimenpide- ja menettelyehdotuksia kestävien hankintojen toteuttamiseksi", esittää Naantalin kaupungin ympäristöpäällikkö Saija Kajala.  

Hakuilmoitus on nähtävillä täällä.  

Haku avataan tiistaina 10.12.2019 ja päätyy perjantaina 10.1.2020. Koulutus uusille agenteille järjestetään alustavan aikataulun mukaan tammikuussa 30.-31.1.2020. 

Lisätiedot

Olli Jylhä

 

Lue myös seuraavat vanhat uutiset aiheeseen liittyen:

tags
kuva muutosagntista

KEINO-osaamiskeskuksen muutosagenttien verkosto kasvaa kolmella uudella toimijalla

KEINO on valinnut kolme uutta muutosagenttia Kymenlaaksoon, Lappiin ja Satakuntaan. Uudet muutosagentit aloittavat työnsä 1.8.2019.

lateral-image-right

KEINO-osaamiskeskus on saanut joukkoonsa kolme uutta muutosagenttia

Uudet agentit toimivat Lapin, Kymenlaakson ja Satakunnan alueilla.

lateral-image-right