Julkinen sektori - alustojen ja aplikaatioiden hankkija sekä hyödyntäjä

Alustatalous on käsite, joka myös julkisten toimijoiden on syytä ymmärtää. Se mahdollistaa erilaisten data- ja vuorovaikutusalustojen avulla uudenlaiset, tuote- ja palvelu­innovaatiot. Julkisen sektorin on ennemmin tai myöhemmin myös opittava hyödyntämään ja ylläpitämään erilaisia data- ja vuorovaikutusalustoja sekä ryhdyttävä myös niiden rakentajaksi. Julkisilla toimijoilla on mahdollisuus kysynnällään vahvistaa alustojen kehittymistä ja kehittämistä Suomessa. 

Osana KEINO-osaamiskeskuksen toimintaa Business Finland järjestää tilaisuuden, jossa julkiset hankintayksiköt pääsevät kuulemaan, miten julkinen sektori voi rakentaa ja hyödyntää alustoja sekä kehittää niitä yhdessä. Oman kokemuksensa tilaisuudessa jakavat Verohallinto sekä lennonvarmistuksen asiantuntija ANS Finland. Lisäksi yhteiskehittämisestä, hankintamalleista ja innovatiivisten hankintojen rahoituksesta kertovat KEINOn edustajat Business Finlandista ja Hanselista.

Tässä julkisille edelläkävijöille suunnatussa tilaisuudessa osallistujat saavat tilaisuuden kuulla markkinatietoa, jakaa kokemuksia ja kasvattaa osaamistaan muiden julkisten toimijoiden kanssa. Tilaisuus on maksuton ja tarkoitettu ainoastaan julkisille toimijoille. 

AJANKOHTA

29.8. klo 8.30 -12.00

OHJELMA

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9:00 Tervetuloa ja esittelykierros
Piia Moilanen, Business Finland

9:15 Alustojen ja apien rakentaminen datasta ja Q&A

Manu Setala & Outi Keski-Äijö, Business Finland

9:45 Verottaja alustataloudessa
Jukka Kyhäräinen, Vero

10:10 Case: Alustaratkaisu lennonjohtopalveluiden digitalisoinnissa
Tetik Serkan, ANS Finland Oy

10:30 Keskustelua - Julkinen sektori alustojen rakentajana ja hyödyntäjänä

11:00 Yhteiskehittämistä, haastekilpailuja, uusia hankintamalleja ja innovatiivisten hankintojen rahoitusta – uusilla toimintamalleilla vauhtia alustojen ja apien käyttöön
Pekka Alahuhta, Hansel Oy & Piia Moilanen, Business Finland, Innovatiivisten julkisten hankintojen -rahoitus

11:30 Mukaan tilaajaryhmätyöhön? Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskuksen (KEINO) tuki
Piia Moilanen, Business Finland

11:45 Yhteenveto & next steps
Piia Moilanen, Business Finland

12:00 Tilaisuus päättyy

OSOITE

Porkkalankatu 1 (Business Finland)

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittaudu mukaan ilmaiseen tilaisuuteen täältä