Yhteiskunnallinen yrittäjyys kunnissa -webinaari

Event information

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Webinaari
Tapahtuman järjestäjä
Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi (MAHVA) -hanke

Yhteiskunnallisella yrittäjyydellä tarkoitetaan jonkin yhteiskunnallisen, sosiaalisen tai ekologisen tavoitteen saavuttamiseksi perustettua yritystoimintaa, jonka voitosta suurin osa suunnataan valitun tavoitteen hyväksi. Näin ollen yhteiskunnalliset yritykset voisivat toimia myös julkisten hankintojen palveluntuottajina.

Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi (MAHVA) -hanke järjestää webinaarin, jossa esitellään YTYÄ MAASEUDULLE: Kunnille keinoja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tukemiseen maaseudun palvelutuotannossa -hankkeen keskeisiä tuloksia.

Esityksessä luodaan katsaus hankkeessa toteutettuun kuntakyselyyn ja kuntien käsityksiin yhteiskunnallisesta sekä yhteisölähtöisestä yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä, tarkastellaan hankkeen työpajoissa käsiteltyjä yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämisen ja tukemisen konkreettisia keinoja sekä pohditaan keinojen käyttämiseen vaikuttavia tekijöitä. Aiheesta kertoo Katja Rinne-Koski Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista.