Yhdisteltyjen kuljetusten -kehittäjäryhmän tapaaminen

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Tapahtumakaupunki
Helsinki
Tapahtumapaikka
Motiva Oy
Osoite
Pohjoinen Rautetiekatu 25, 00100 Helsinki

Huom! Löydät tilaisuudessa esitetyt diat sivun alareunan liitteistä!

Liikennemarkkinoiden avaamisen tarkoituksena on mahdollistaa uusien liikkumispalveluiden synty ja aiempaa sujuvampi eri tyyppisten kuljetusten yhdistely. Haja-asutusalueille ei välttämättä synny toivottuja puhtaasti markkinaehtoisia palveluita ja olemassa olevan joukkoliikenteen palvelutasokin on monin paikoin heikko. Yhdistelemällä kattavammin eri tyyppisiä julkisesti rahoitettuja henkilökuljetuksia, voidaan sekä säästää julkista rahaa että tarjota kuntalaisille uusia parempia tapoja liikkua.

Julkisesti kustannettujen henkilökuljetusten (mm. koulukyydit, sote-kuljetukset, palveluliikenne) avaaminen myös maksaville asiakkaille voi ihannetilanteessa mahdollistaa uusien liikkumispalveluiden synnyttämisen haja-asutusalueille. Julkisten kuljetusten yhdistelyn ja avaamisen toimintamallia on kehitetty ja kokeiltu vuonna 2019 mm. Sitran rahoittamassa ALPIO -hankkeessa (lue lisää hankkeesta tästä linkistä).

Tulokset ovat lupaavia, mutta jatkuvaksi ja laajenevaksi toiminnaksi levittäminen edellyttää hankintamallien jatkokehittämistä ja tiivistä yhteistyötä palveluntuottajien kanssa.

Kehittäjäryhmän aloitustilaisuudessa kuullaan kokemuksia ALPIO -hankkeesta, jossa haetaan mahdollisuuksia uuden tyyppisten henkilökuljetuspalveluhankintojen tekoon.

 

Tagit