Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaoppaan julkaisuwebinaari

Ruokalautanen ja vihanneksia

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Verkkotilaisuus
Tapahtumapaikka
Teams
Tapahtuman järjestäjä
maa- ja metsätalousministeriö

Opas ja sen julkaisutilaisuus on suunnattu päättäjille, julkisten ruokapalveluiden järjestäjille ja ruokapalveluista ja niiden hankinnasta vastaaville sekä ruokapalveluiden ja julkisten hankintojen kehittämisestä kiinnostuneille. Opas toteuttaa kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoitetta kestävistä ja vastuullisista ruokapalvelu- ja elintarvikehankinnoista. Se ohjeistaa, miten ruokapalvelua ja sen hankintaa voidaan kehittää entistä vastuullisemmaksi, laadukkaammaksi ja vastaamaan sille asetettuja vaatimuksia. Ruokapalveluiden ja niiden tarjoaman ruuan merkitys ja vaikuttavuus esimerkiksi kuntastrategian ja kestävyys- ja ravitsemustavoitteiden toteuttamisessa tulee myös esille.

Lisätiedot MMM:n tapahtumasivulla.