Vähäpäästöisempiä ajoneuvoja ja kuljetuksia julkisiin hankintoihin -vuoropuhelu

vähäpäästöiset liikenteen hankinnat

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Microsoft Teams

KEINO-osaamiskeskus järjestää hankkijoiden ja toimittajien yhteisen ennakoivan markkinavuoropuheluun 18.5 klo 13-15.  Tilaisuudessa kuullaan uuden puhtaiden ajoneuvojen direktiivin keskeiset sisällöt, pureudutaan hankkijan näkökulmaan ja käydään vuoropuhelua hankkijoiden ja toimittajien välillä. 

Julkisia ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankintoja koskeva puhtaiden ajoneuvojen direktiivin päivitys hyväksyttiin kesällä 2019. Direktiivin toimeenpanon ajankohta on elokuu 2021. Direktiivin sekä julkisen sektorin omien ilmasto- ja ympäristötavoitteiden vuoksi lähivuosina tullaan hankkimaan runsaasti etenkin sähköautoja ja niillä tehtäviä kuljetuksia.

Vuoropuhelun ajaksi osallistujat jaetaan kahteen ryhmään:

  • ajoneuvohankinnat ja leasing
  • kuljetuspalvelut.

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, kumpaan ryhmään haluat osallistua.

Kaikille avoin tilaisuus on maksuton ja se järjestetään Teamsillä.

Kenelle:

  • Ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankintoja tekevät julkiset hankkijat.
  • Kuljetuspalveluita tarjoavat yritykset ja autokauppa.

Vuoropuhelun tavoitteet:

  • Hankintayksiköt saavat tietoa joka tukee tulevien hankintojen ja suunnitelmien valmisteluita,
  • Yritykset saavat tietoa hankintayksiköiden tavoitteista ja tarpeista ja voivat varautua paremmin tuleviin kilpailutuksiin.

 

Vuoropuhelun tallenteet ja esitykset:

Tallenteet olivat katsottavissa 4.6.2021 saakka.

Tagit