Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.

Vähähiilisten hankintojen pelikirjan julkaisutilaisuus

vähähiiliset hankinnat

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Microsoft Teams

Vähähiilisten julkisten hankintojen pelikirjaan on koottu vuonna 2021 toteutetun Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelman tulokset. Kuusi hankintayksikköä eri puolilta Suomea halusi saavuttaa vähähiilisyydelle asetettuja tavoitteita julkisten hankintojen kautta.

Joulukuussa  julkaistava pelikirja tarjoaa tietoa muun muassa siitä, miten vähähiilisyyttä hankitaan vaikuttavasti, toteuttamista tukevista työkaluista, sekä vähähiilisyyden etukäteisarvioinnista ja seurannasta. Osa pelikirjan vähähiilisyyden hankintamatkasta kuljetaan erilaisten roolien kautta aina hankintojen strategisesta johtamisesta konkreettiseen toteuttamiseen.

Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelma ja siinä tuotettu pelikirja on Hankinta-Suomen ekologisen kestävyyden teemaryhmän toimenpide, joka tukee Suomen kansallista hiilineutraalisuustavoitetta.

Tilaisuuden ohjelma

9.00 Tilaisuuden avaus, viestintäpäällikkö Sini Marttinen, Motiva Oy
  Ministerin puheenvuoro, kuntaministeri Sirpa Paatero, valtiovarainministeriö
  Hankinta-Suomen terveiset, johtava lakimies Katariina Huikko, Kuntaliitto Ry
  Vähähiilisten julkisten hankintojen pelikirjan julkaisu ja esittely, johtava asiantuntija Salla Koivusalo,
Motiva Oy
  Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelma – osallistujan puheenvuoro,
toimitilajohtaja Katja Ahola, Kouvolan kaupunki
  Vähähiilisten hankintojen kehittämisen seuraavat askeleet, Hankinta-Suomen Ekologinen kestävyys -teemaryhmän vetäjät ympäristöneuvos Taina Nikula, ympäristöministeriö ja ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala, Tampereen kaupunki
  Kysymykset ja tilaisuuden päätös
10.00 Tilaisuus päättyy

 

 

Tagit