StreetAI vuoropuhelutilaisuus

Kuva kaupunkiliikenteestä

Event information

Aloituspäivämäärä
Tapahtumakaupunki
Teams-webinaari

Huom! TIlaisuuden materiaalit löydät sivun alareunasta!

Webinaarissa käydään alustavaa vuoropuhelua yritysten kanssa Lappeenrannan ja Imatran tulevista älykkään kadun kunnossapidon hankintatarpeista. Lisäksi keskustellaan katujen kunnossapidon haasteista, älykkään kunnossapidon tulevaisuusvisioista ja esitellään StreetAI-hankketta ja digisparrauksessa esiin nousseita asioita. 

Lappeenrannan ja Imatran StreetAI -hankekokonaisuuden tavoitteena on tuoda digitalisaation hyödyt osaksi katujen ylläpitoa, korjaamista ja niiiden suunnittelua sekä käytön seurantaa. Hankkeessa selvitetään ja kokeillaan muun muassa sensoriikan, pilvipalveluiden, tekoälyanalyysin ja reaaliaikaisten tietojen yhdistelemisen mahdollisuuksia päätöksenteon tukena. Viimeisessä vaiheessa parhaaksi testatut ratkaisut otetaan käyttöön hankkeiden aikana määriteltävillä katuosuuksilla yhteistyössä yritysten kanssa. 

StreetAI-hanke on mukana KEINO-verkoston digisparrauksessa, johon haettiin avoimella haulla ajankohtaisia hankintoja, joiden sparraustarve kohdistuu erityisesti alusta- ja rajapintaratkaisuihin, pilvipalveluihin tai kokonaisarkkitehtuuriin. 

 

Tilaisuuden ohjelma

9.00 Tervetuloa

9.15 Katujen kunnossapidon haasteet kaupungin näkökulmasta ja StreetAI-hanke

  • Olli Hirvonen, Lappeenranta
  • Jukka Partinen, Imatra

10.00 Älykkäät ja hajautetut arkkitehtuurit hankinnassa

  • Marjukka Niinioja, Osaango Oy

11.00 StreetAI - tulevat hankintatarpeet

 

Tags