Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.

Ryhmämentorointi: Koulukuljetuksista vähäpäästöisiä - mentorina Tornion kaupunki

Ryhmämentorointi: Koulukuljetuksista vähäpäästöisiä - mentorina Tornion kaupunki

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Course
Tapahtumakaupunki
Microsoft Teams

Onko sinulla valmisteilla hankinta, jossa tulisi huomioida vähähiilisyys? ​

Tervetuloa vähähiilisen hankinnan ryhmämentorointiin. Mentoroinnista saat ensikädentietoa vaikutuksiltaan vähähiilisen hankinnan valmistelusta KEINO:n vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelmassa mukana olleilta hankintayksiköiltä. Mentorointilaisuuksissa kuulet kokemuksia hankinnan valmistelusta: sen onnistumisista ja vaaran paikoista. Voit kysyä ja antaa vinkkejä hankintojen valmisteluun matalalla kynnyksellä.

Yhteen mentorointitilaisuuteen otetaan mukaan kahdeksan hankintayksikköä. ​

Mentorointitilaisuuksiin Ilmoittautuneille hankintayksiköille lähetetään ennakkoon tietoa hankinnan kohteesta. Ilmoittautumislomakkeessa kysytään perustiedot hankintayksikön valmistelemasta hankinnasta. Lisäksi pyydämme miettimään etukäteen kysymyksiä mentorina toimivalle hankintayksikölle. Mukaan ilmoittautuneesta hankintayksiköstä voi tilaisuuteen tulla paikalle useampi henkilö. Organisaation ilmoittautuminen on sitova.

Tornion kaupunki: koulukuljetuksista vähäpäästöisiä

Hankinnan kohde: Tornio hankkii koulukuljetukset mahdollisimman vähähiilisesti reittioptimoinnin ja ajoneuvojen päästövaatimusten vaatimusten määrittelyllä. Tavoitteena 20 % CO2-päästövähennys, mikä on nykyisten direktiivien mukainen vähimmäisvaatimus. Koulukuljetukset Tornion kaupungin alueella ml. Haaparannan kielikoulun kuljetettavien suomalaisten lasten kuljetukset.

Vaikuttavuustavoite ja lähtötilanne: Koulukuljetusten päästöjen vähentäminen. Koulujen lukujärjestysten laadinnassa pyritään huomioidaan koulukuljetuksien yhdistäminen. Luodaan keskitetty lukujärjestysten koordinointi.

 

Lue lisää Vähähiillisten hankintojen kehittämisohjelmasta

Tagit