Pohjoismainen seminaari: kestävät lääkehankinnat

""

Event information

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Virtuaalinen tapahtuma
Tapahtuman järjestäjä
SUDDEN-tutkimushanke, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus (KEINO) ja Swedish Knowledge Centre on Pharmaceuticals in the Environment.

Euroopan unionin tiedonanossa ”Strateginen lähestymistapa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin” todetaan, että julkisia hankintoja ohjaavalla politiikalla voidaan tukea ympäristölle vähemmän haitallisten lääkkeiden kehittämistä ja vihreämpää lääketuotantoa.

SUDDEN, SYKE, KEINO ja Swedish Knowledge Centre on Pharmaceuticals in the Environment järjestävät Pohjoismaiden seminaarin jakaakseen hyviä käytäntöjä ympäristökriteereistä lääkkeiden julkisissa hankinnoissa, tunnistaakseen kriteerien kehitystarpeet ja keskustellakseen siitä, miten pohjoismaista yhteistyötä voitaisiin vahvistaa vastaamalla näihin tarpeisiin ja parantamalla kriteerien tehokkuutta.

Seminaarissa kuullaan ja asiantuntijoita Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta. Seminaari on ilmainen ja avoin kaikille kiinnostuneille.