Päästöttömät työmaat -yhteinen markkinavuoropuhelu ympäristövaatimuksista

mies ja kaivinkone

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Teams-webinaari

Ympäristöministeriön ja julkisten hankkijoiden yhteisen päästöttömien työmaiden green deal -sopimuksen mukaisia ympäristövaatimuksia on otettu käyttöön 2021 alkaen. Tule 20.4.2022 klo 13-15 kuulemaan ja keskustelemaan lähivuosina käytettävistä työkoneiden, kuljetuskaluston ja työmaiden sähkön sekä lämmityksen vaatimuksista. Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä.

Päästöttömien työmaiden green deal -sopimuksessa mukana ovat Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Turun kaupunki, Senaatti-kiinteistöt, HSY, Kaupunkiliikenne Oy, Väylävirasto sekä Helen Oy. Sopimusta ja yhteistä vuoropuhelua organisoi KEINO-osaamiskeskus.

Kenelle:
Vuoropuhelun osallistujiksi toivotaan yrityksiä, jotka toteuttavat tai voisivat toteuttaa mukana olevien hankintayksiköiden rakennus-, infrarakennus- ja kunnossapitourakoita pää- tai aliurakoitsijoina tai jotka toimivat esimerkiksi konevuokrausalalla.

Tagit