Päästöttömät työmaat: yhteinen markkinavuoropuhelu

""

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Tapahtuma
Tapahtumakaupunki
Teams-webinaari

Ympäristöministeriö ja kuusi julkista hankkijaa solmivat syksyllä 2020 vapaaehtoisen green deal -sopimuksen, joka tähtää työmaiden päästöjen vähentämiseen.

Sopimuksessa mukana olevat hankintayksiköt, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Turun kaupunki, Senaatti-kiinteistöt ja HSY järjestävät yhdessä julkisten hankintojen KEINO-osaamiskeskuksen kanssa torstaina 11.2.2021 yhteisen sähköisen markkinavuoropuhelun tulevaisuudessa käyttöön otettavista ympäristövaatimuksista.

Vuoropuhelun osallistujiksi toivotaan yrityksiä, jotka toteuttavat tai voisivat toteuttaa mukana olevien hankintayksiköiden rakennus-, infrarakennus- ja kunnossapitourakoita tai toimivat esimerkiksi konevuokrausalalla.

Ohjelma

 • Tervetuloa, Tuomo Kalliokoski, ympäristöministeriö
 • Päästötön työmaa green deal – sopimuksen tavoitteet, Taneli Varis, Motiva
 • Hankintayksikön kokemus ympäristövaatimuksista, Liisa Taskila, Helsingin kaupunki
 • Vuonna 2021 käyttöön tulevat vaatimukset ja urakkatyypittäiset huomiot
  a. Infrarakentaminen
  b. Talonrakennus
  c. Kunnossapito
 • Vaatimusten todentaminen ja seuranta
 • Vähäpäästöisten työkoneiden saatavuus ja mahdollisuudet, Juha Ala-Hiiro, Teknisen kaupan liitto
 • Keskustelua ja kommentointia
 • Lopetus

 

Vastaa myös markkinavuoropuhelukyselyyn. Voit vastata kyselyyn vaikka, et osallistuisi itse tilaisuuteen.
Vastaa markkinavuoropuhelukyselyyn >>

 

Webinaarin esitykset

Tagit