Markkinavuoropuhelu: Ohjelmistokehityspalvelu kestävien hankintojen tietoalustan toteuttamiseksi

tietokone ja kuvioita

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Teams
Tapahtuman järjestäjä
Motiva Oy

Motiva järjestää 29.8.2022 markkinavuoropuhelun liittyen kestävien hankintojen tietoalustan ohjelmistokehityspalvelun hankintaan.

Hankinnan kohteena on kestävien julkisten hankintojen tietoalustan ohjelmistokehityspalvelu, josta tullaan tekemään erillinen tarjouspyyntö syksyn 2022 aikana. Hankinta koskee Motivalle toteutettavan kestävien julkisten hankintojen tietoalustan hankintaa valmisohjelmistona tai ohjelmiston kehittämispalveluna.  

Hankkeessa kehitetään kestävien julkisten hankintojen tietoalusta, joka mahdollistaa keskitetyn kestävien hankintojen kriteerien kehittämisen, tallentamisen ja käytön eri tarkoituksiin hankintaprosessissa.

Alustalla korvataan ja modernisoidaan Motivan ylläpitämä kestävien hankintojen tietopankki hyödyntäen nykyaikaisia ohjelmistopalveluja tiedon hallinnassa ja käsittelyssä. Nykyinen tietopankki löytyy osoitteesta: https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kestavat_julkiset_hankinnat/tietopankki  

Ilmoitus on kutsu markkinavuoropuheluun. Se ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan ilmoitus markkinavuoropuhelusta. Ilmoituksen julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua. Tilaisuuteen osallistuminen ei ole edellytys varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiseen. Osallistuminen tilaisuuteen ei myöskään sido siihen osallistuvaa tahoa mihinkään.

Markkinavuoropuhelu toteutetaan osana kilpailutuksen valmistelua. Tavoitteena on osallistaa potentiaaliset palveluntuottajat kilpailutuksen valmisteluun ja saada kommentteja alustaviin tarjouspyyntöasiakirjoihin. Tarjouspyyntö on tarkoitus julkaista lokakuun 2022 aikana.

Kommentoimalla tarjouspyyntöasiakirjaluonnoksia potentiaalisilla tarjoajilla on mahdollisuus vaikuttaa varsinaisen kilpailutuksen toteutukseen.

Markkinavuoropuhelun keskustelutilaisuus pidetään Teamsissä 29.8.2022 klo 14-16.

Tarjouspyyntöasiakirjaluonnokset toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse viikkoa ennen tilaisuutta.

Motiva varaa oikeuden myös keskustella ilmoittautuneiden kanssa. Motiva ei sitoudu keskustelemaan kaikkien ilmoittautuneiden kanssa. Markkinavuoropuheluun osallistumisesta ei makseta korvausta.

Kutsu markkinavuoropuheluun on julkaistu Hilmassa 29.6.2022. Kutsu ja tietoalustan palvelukuvaus sekä vaatimusmäärittely ovat markkinavuoropuhelukutsun liitteinä Hilmassa. Tutustu markkinavuoropuhelukutsuun ja liitteisiin Hilmassa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tilaisuuteen 19.8.2022 klo 16.00 mennessä.

Tagit