Kunnianhimoa korjausrakentamiseen

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Tapahtumakaupunki
Helsinki
Tapahtumapaikka
Team Finland -talo

Huom! Löydät tilaisuudessa esitetyt diat sivun alareunan liitteistä!

Korjausrakentamisen toimintamallit kaipaavat päivitystä. Kunnianhimon tasoa voidaan nostaa kehittämällä uusia ja innovatiivisia toimintatapoja, mutta myös lisäämällä jo olemassa olevien teknologioiden hyödyntämistä. Yksi keskeinen haaste on strategioihin kirjattujen tavoitteiden, esimerkiksi energiatehokkuustavoitteiden, vieminen käytäntöön. 

Keille tilaisuus on suunnattu? 

Korjausrakentamisen parissa työskenteleville ja palveluja tilaaville tahoille. Tilaisuus on suunnattu erityisesti KEINOn rakentamiseen liittyville kehittäjäryhmien (vähähiilinen rakentaminen ja puhdas sisäilma) jäsenille yhteisen keskustelun mahdollistamiseksi. 

Tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden:

  • päivittää korjausrakentamisen nykytilannetta Suomessa
  • kuulla sekä julkisen että yksityisen tahon näkökulmia muutoksen esteistä ja mahdollisuuksista
  • tarkastella hankintamenettelyn mahdollisuuksia korjausrakentamisessa
  • keskustella siitä, mitkä ovat keskeiset muutosta estävät pullonkaulat? Miten nykyisiä toimintamalleja pitäisi kehittää ja kenen vastuulla kehittäminen ensisijaisesti on?

Ohjelma 

12.10    Innovaatiokumppanuus menettelynä - kokemuksia ja ideoita, Asianajaja, OTL Tuomas Aho, Asianajotoimisto Roihu Oy
12.45    Paneelikeskustelu, paneelin vetäjänä Miimu Airaksinen, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto
Paneelisteina:

  • Harri Hakaste, ympäristöministeriö 
  • Johanna af Hällström, Helsingin kaupunki
  • Vesa Ijäs, Ara
  • Kim Lindholm, HOAS
  • Jaana Pelkonen, Smart & Clean -säätiö
  • Jani Saarinen, Vison Oy

14.05    Asuinkerrostalojen optimaaliset energiaremontit: kustannustehokkuus ja päästötavoitteet
Janne Hirvonen, tutkijatohtori, energiatehokkuus ja energiajärjestelmät, Aalto-yliopisto.
 

Tagit