Koulutus vastuullisista julkisista elintarvikehankinnoista, osa 1

ruokapalvelu

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Webinaari
Tapahtuman järjestäjä
Motiva Oy

Motiva järjestää syksyn aikana kaksi koulutustilaisuutta julkisia elintarvikehankintoja työssään tekeville.

Koulutusten tavoitteena on kirkastaa oman kunnan tai hankintayksikön tavoitteita vastuullisille elintarvikehankinnoille sekä tarjota vinkkejä, esimerkkejä ja konkreettisia toimintatapoja tavoitteiden käytäntöön vientiin hankintatoiminnassa. Voit osallistua joko yhteen koulutuspäivään tai molempiin koulutuspäiviin. Koulutukset ovat maksuttomia.

Koulutusaamupäivä 1, 18.11.2021 klo 9.00-11.30
Ensimmäinen koulutus keskittyy elintarvikehankintojen vastuullisuustavoitteiden kirkastamiseen ja hankintojen strategiseen johtamiseen. Työstämme tilaisuudessa myös hankintayksikön omia elintarvikehankintojen tavoitteita. Tavoitteena on myös lisätä hankintoja tekevien ymmärrystä siitä, mihin vastuullisuuden ja kestävän kehityksen eri ulottuvuuksiin elintarvikehankinnoilla on mahdollista vaikuttaa, miten hankinnalle asetetaan sopiva tavoitetaso ja miten voimme seurata kestävyystavoitteiden saavuttamista. Koulutus sisältää ennakkotehtävän, johon lähetämme ohjeet kaikille ilmoittautuneille to 4.11.2021. Koulutusaamupäivä 2 järjestetään 25.11.2021.