KIRA Kiertotalouden kaupunkitapaaminen: Oulu

KIRA-Kioski logo

Event information

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Oulu tai etäosallistuminen
Tapahtuman järjestäjä
Green Building Council Finland ja Motiva

Miten rakentamisen kiertotaloutta voidaan edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteisvoimin?

Tule keskustelemaan KIRA-alan kiertotalouden markkinakatsauksen työpajoihin.

Green Building Council Finland on toteuttanut KIRA-alan kiertotalouden markkinoihin liittyvän kyselyn, jossa etsittiin kiertotalousliiketoiminnan edistämisen haasteita ja ratkaisuja.

Markkinaselvityksellä halutaan lisätä avointa vuoropuhelua kuntien ja yritysten välille. Motiva ja Green Building Council järjestävät yhteistyössä markkinakatsaukseen liittyvät työpajat. Työpajoissa käydään läpi kyselyn tuloksia sekä työstetään neljän alueen tiekartat, joiden avulla julkinen ja yksityinen sektori voivat poistaa markkinoilla ja hankinnoissa olevia esteitä sekä nopeuttaa siirtymää kiertotalouteen. Tiekartoista koostetaan kansallinen ohjeistus, jonka avulla kaikki kunnat voivat edistää kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloutta alueellaan.

Työpajat pidetään loka- ja marraskuussa neljällä paikkakunnalla; Tampere, Pääkaupunkiseutu, Turku ja Oulu. Toivomme mukaan niin kuntien kuin yritystenkin edustajia.

Tapahtuman järjestää Green Building Council Finland osana KIRA-Kioski hanketta. Lue lisää hankkeen kotisivuilta.