Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.

Kestävät ja vastuulliset kalustehankinnat

kalusteita päiväkodissa

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Teams -webinaari
Tapahtuman järjestäjä
Valonia

Tervetuloa webinaariin kuulemaan ja keskustelemaan kalustehankintojen kestävyyden eri näkökulmista. Millaisia vaatimuksia, kriteereitä tai sopimusehtoja voi asettaa? Tilaisuudessa keskitytään erityisesti koulu- ja varhaiskasvatuksen rakennusten kalusteisiin.

Maksuton tilaisuus on suunnattu hankintayksiköille sekä muille kiinnostuneille ja se järjestetään osana KEINO – kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen alueellista työtä.