Kestävät ja innovatiiviset pilaantuneiden maiden (PIMA) urakkahankinnat

""

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Webinaari
Tapahtuman järjestäjä
KEINO-osaamiskeskus

Tilaisuus on osa Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen KEINO–verkoston Pilaantuneiden maiden urakkahankintojen (PIMA) kehittäjäryhmän toimintaa. Ryhmän tavoitteena on edistää kestävien ja innovatiivisten PIMA-urakkahankintojen käyttöönottoa kunnissa ja muiden julkisten toimijoiden parissa.

Tilaisuuden tavoitteena on:

  •  Lisätä ymmärrystä ja keskustelua, miten PIMA-urakkahankintoja voidaan muuttaa kestävämpään suuntaan.
  • Kuulla eri toimijoiden näkemyksiä siitä, mitä pitää tehdä eri vaiheissa, millaisia hankintakriteerejä voidaan asettaa ja millaiset ratkaisut ovat mahdollista.

Teamsissa järjestettävän tapahtuman kohderyhmänä ovat PIMA-urakkahankintojen tilaajat, toimittajat, konsultit, viranomaiset, asiantuntijat ja tutkijat.

Tilaisuuden ohjelma:

9.00 Tervetuloa! Katsaus KEINOn PIMA-kehittäjäryhmän toimintaan Katriina Alhola, SYKE
9.10 Kestävät kunnostushankinnat – opittuja asioita esimerkkien pohjalta Henna Jylhä, SYKE
9.30 Kestävä kunnostus -julkaisu ja tuoreet esimerkit, MUTKU, Jarno Laitinen, Ramboll
9.50 Tauko 10 min
10.00 Panelistien esittäytyminen ja paneelikeskustelu:

  • Miten voin vaikuttaa PIMA-urakka -hankinnan kestävyyteen?
  • Tilanne nyt, visio tulevaisuudessa.

10.45 Muuta ajankohtaista ja tulevaa kestäviin PIMA-urakoihin liittyen
11.00 Tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen viimeistään maanantaina 7. joulukuuta.

Tagit