Kemikaaliturvallinen varhaiskasvatus  - Yhdessä kohti terveellistä tulevaisuutta

Kemikaalitaurvallinen varhaiskasvatus kuva

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Teams-webinaari
Tapahtuman järjestäjä
KEINO

Haitallisiin kemikaaleihin liittyvien riskien minimoiminen on kansainvälisessä ympäristötyössä pitkäaikainen tavoite, jonka merkitys on kasvanut viime vuosina. Riskejä on pyritty EU:ssa minimoimaan kemikaalilainsäädännön avulla. Kemikaalien kieltäminen lainsäädännöllä on kuitenkin byrokraattista ja vie aikaa. Julkisissa hankinnoissa voidaan kuitenkin asettaa entistä tiukempia kemikaaleihin liittyviä vaatimuksia ja seurata vaatimusten toteutumista. Näin on tehty haitallisten aineiden vähentäminen päiväkotiympäristön hankinnoissa green deal -sopimuksen puitteissa. Sopimuksen avulla pyritään minimoimaan kemikaaleja päiväkotiympäristöstä hankinnan kautta ja siten vähentämään lasten kokonaiskemikaalialtistumista. Lapset on tunnistettu ryhmäksi, jotka ovat erityisen herkkiä haitallisten kemikaalien vaikutuksille, kasvun ja kehityksen ollessa vielä kesken.  

Toukokuussa järjestettävässä webinaarissa kuullaan uudesta kemikaaliohjelmasta, green deal -sopimuksen taustoista ja tavoitteista, kemikaaliturvallisuuteen tähtäävistä hankintakriteereistä ja käytännön esimerkkejä hankinnoista, joissa on pyritty vähentämään päiväkotiympäristön kemikaalikuormaa.  

OHJELMA:  

14.00 

 

Tilaisuuden avaus

Janne Keränen, asiantuntija, Motiva Oy/KEINO-osaamiskeskus

 
  Uudella kemikaaliohjelmalla kohti parempaa terveyden ja ympäristön suojelua

Eeva Nurmi, neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö

 
  Green deal -sopimus luo tietä kohti kemikaaliturvallista varhaiskasvatusta

Leena-Kaisa Piekkari, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö

 
  Haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksessa – kriteerit hankintayksiköiden tukena

Jenni Rovio, asiantuntija, Motiva Oy/KEINO-osaamiskeskus

 
  Näin onnistuimme vähentämään haitallisia kemikaaleja varhaiskasvatuksen hankinnoissa

Jussi Kauppi, toimitusjohtaja, Monetra Oulu Oy

 
  Yhteistyöllä kohti kemikaaliturvallisuutta

Petteri Talasniemi, ylitarkastaja, kemikaalituotteet, TUKES

 
  Tukea ja osallistumismahdollisuuksia kemikaaliturvallisen varhaiskasvatuksen edistämiseen

Jenni Rovio, asiantuntija, Motiva Oy/KEINO-osaamiskeskus

 
  Keskustelua ja kysymyksiä  

 
15.30 Tilaisuus päättyy

Tilaisuuden tallenne ja esitykset

This content is only visible when the visitor has consented to marketing cookies.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Tagit