KEINO-osaamiskeskus Kuntamarkkinoilla

Event information

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Helsinki
Tapahtumapaikka
Kuntatalo
Osoite
Alppikatu 1

Kestävien ja innovatiisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on mukana 11.-12.9. järjestettävillä Kuntamarkkinoilla. Tervetuloa keskustelmaan asiantuntijoidemme kanssa osastolle S.38.

Saapumisohjeet Kuntamarkkinoille

KEINO-osaamiskeskuksen tietoiskut Kuntamarkkinoilla

KEINO järjestää Kuntamarkkinoilla kaksi tietoiskua hankintojen strategisesta johtamisesta otsikolla Ostovolyymin eurot käyttöön vaikuttavasti - tunnista, johda ja vaikuta! Tietoiskut järjestetään 3 krs. tilassa A 3.24.

Tietoiskujen aikataulu:Kuntamarkkinoiden logo
Keskiviikko 11.09.2019, klo 15:00,  A 3.24.
Torstai 12.09.2019, klo 14:00, A 3.24.

KEINO-osaston ohjelma

Mihin katsot kun hankit?
Skannaa nimikylttisi ja katso hankintojasi View Masterin kautta KEINOn osastolla S.38.

Oletko hallitsija, huippulupaus vai harrastelija?
Selvitä pikatestin avulla, kuinka keinokasta kestävien ja innovatiivisten hankintojen tuntemuksesi on! Osallistut samalla Reilun kaupan lahjakorin arvontaan.

Kuka muutosagentti? Mikä kehittäjäryhmä?
Oletko kuullut näistä mutta et vieläkään tiedä mistä on kyse? Käy kysymässä asiantuntijoiltamme ja tapaa agentit itse

Ilmianna keinokas kaveri
Tunnetko jonkun, joka haluaisi kehittää organisaationsa hankintoja? KEINOn juuri lanseerattuun Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehittämisohjelmaan voi hakea syyskuun loppuun asti. Ilmianna kaveri, jolla on halua kehittää organisaationsa hankintoja ja lähetämme hänelle kutsun hakuprosessiin!

Kestäviä ja innovatiivisia poimintoja Kuntamarkkinat 2019 ohjelmasta

Keskiviikko 11.9.2019

Kuntien sosiaalinen kestävä kehitys YK:n tavoitteiden valossa keskiviikkona  klo 09.00-09.45
YK:n Agenda 2030 -tavoitteet ovat kestävän kehityksen maailmanlaajuisia tavoitteita vuosille 2016-2030. Kestävän kehityksellä tarkoitetaan ekologista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. Päävastuu 17 erilaisen tavoitteen toteuttamisesta on valtioilla. Monet kestävän kehityksen kannalta keskeiset ratkaisut tehdään myös paikallistasolla. Tule keskustelemaan mitä sosiaalisen kestävyyden tavoitteiden toteuttaminen tarkoittaa kunnan toiminnassa!
 
Suomen EU-puheenjohtajakausi ja sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus keskiviikkona klo 11.00 - 11.45
Naisten ja miesten tasa-arvo on yksi EU:n oikeuden perusperiaatteista. EU vaikuttaa myös kansalaistensa yhdenvertaisuuteen. Kunnat ovat avainasemassa EU:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteiden toteuttamisessa käytännössä ihmisten arjessa. Tule kuulemaan miten Suomi EU:n puheenjohtajamaana edistää EU:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikkaa, siis kuntalaisten syrjimättömyyttä, hyvinvointia, tasa-arvoisia ja yhtäläisiä mahdollisuuksia.

Vinkkejä vastuullisten hankintojen tekemiseen keskiviikkona klo 11.00-11.20

Vastuullisuus on nouseva megatrendi. Suomalaisista 86% pitää vastuullisuutta tärkeänä julkisissa hankinnoissa. Tule kuulemaan käytännön vinkkejä hankintojen vastuullisuuden kehittämiseen sekä esimerkkejä elintarvike-, siivous-, elektroniikka ja tekstiilihankinnoista.

Innovatiivisuus sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnoissa keskiviikkona  klo 11.30-11.50

Sosiaali -ja terveysalan hankinnoissa on suuri innovaatiopotentiaali. Innovaatio voi kohdistua hankinnoissa itse palveluun, prosessiin tai tapaan tehdä hankinta. Hankintalaki antaa hankintayksikölle sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnoissa harkintavaltaa hankintamenettelyn valintaan. Lisäksi laki mahdollistaa myös hankintayksikölle mahdollisuuden käyttää itse määrittelemäänsä menettelyä. Tule kuulemaan käytännön vinkit innovaatiot mahdollistavien hankintojen tekemiseen.

Kiertotalous kuntien elinvoiman vauhdittajana keskiviikkona  klo 12.30-12.50

Kunnissa ja kaupungeissa otetaan kiertotalouden periaatteet ja ratkaisut käyttöön sekä mahdollistetaan se, että ihmiset voivat toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tietoiskussa pohditaan mm. sitä, miten kunta tai kaupunki voi edistää kestävien ratkaisujen käyttöönottoa sekä miten kiertotalousnäkökulmat ja kestävän kehityksen periaatteet otetaan huomioon päätöksenteossa aina strategisesta suunnittelusta käytännön toteutukseen?

Kuntamarkkinat ovat julkishallinnon päättäjille ja muille toimijoille vuosittain järjestettävä tilaisuus.

nnovaatioiden edistäminen osana kuntien elinvoimatyötä keskiviikkona  klo 12.00-14.00

Seminaari on suunnattu kuntien ja kaupunkien johdolle sekä elinkeinotoimen ja kehittämisyhtiöiden asiantuntijoille. Seminaarin tarkoituksena on tutustua kuntien toimintaan yritysten innovaatiotoiminnan edistämiseksi ja kuulla uuden hallituksen toimenpiteistä aihekenttään liittyen. Taustana aiheen käsittelylle toimii Kuntaliiton elinvoimaverkoston työhön liittyvä selvitys aiheeseen liittyen, jota syvennetään Kuopion ja Hämeenlinnan esimerkkien ja työ- ja elinkeinoministeriön puheenvuoron kautta.

Torstaina 12.9.2019

Osaamisen kehittäminen työllisyyden ja kotoutumisen edistämisessä -paneeli  klo 11.00 - 11.45
Ammatillisen osaamisen kehittäminen on niin kuntalaisten kuin alueen elinvoiman kannalta yhä tärkeämpää. Jatkuva oppimisen sekä oikea-aikaisten räätälöityjen osaamisen kehittämisen palvelujen avulla voidaan parantaa niin maahanmuuttajien kuin työttömien mahdollisuuksia työllistyä.

Käytännön opit kuudesta innovaatiokumppanuudesta: sudenkuopat ja onnistumisen avaimet torstaina  klo 12.00-12.20

Innovaatiokumppanuus mahdollistaa uudella tavalla uusien ratkaisujen hankinnan: yhdellä kilpailutuksella voidaan tilata sekä kokeilevaa kehitystyötä, että sen lopputuloksena syntyvä palvelu- tai tuoteratkaisu. Industryhack on toteuttanut asiakkaidensa (mm. Maanmittauslaitos ja Stara) kanssa kuusi innovaatiokumppanuusmenettelyä hyödyntänyttä EU-hankintarajat ylittävää hankintaa. Mikä on erilaista ja mitä onnistuminen vaatii? Tietoiskussa jaamme kokemuksiamme sekä tosielämän esimerkkejä.

Kuntien innovaatio- ja kokeilutoiminta torstaina klo 12.00-12.45

Esittelyssä Tutkimus kuntien innovaatiotoiminnasta Suomessa ja viisi esimerkkiä kuntien erilaisista innovaatiosta, esittelijöinä hankintapäällikkö Mika Purmonen, Joensuun kaupunki; kehitysjohtaja Merja Tepponen, EKSOTE; viestintäyksikön päällikkö Salla Rajala, Porin kaupunki; kunnanjohtaja Juha Viitasaari, Soinin kunta ja Espoon kaupunki