Hyvät käytännöt kunnan jätteenkuljetusten kilpailutuksessa -perehdytys hankintaneuvojille

jätteenkuljetus

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Etätilaisuus, Teams
Tapahtuman järjestäjä
Kierivä Oy yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa

Ympäristöministeriö käynnisti vuoden 2021 lopussa hankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää kuntien osaamista jätteenkuljetushankinnoissa ja parantaa varsinkin pienten ja keskisuurten jätteenkuljetusyritysten valmiuksia osallistua urakkakilpailuihin. Ympäristöministeriö kutsui työn valmisteluun mukaan työ- ja elinkeinoministeriön, alan keskeiset järjestöt sekä muutamia yksityisiä jätehuoltoalan yrityksiä ja kuntien jätelaitoksia.

Hankkeen aineisto ”Hyvät käytännöt kunnan jätteenkuljetusten kilpailutuksessa” valmistui toukokuussa 2022. Aineistoon on kerätty tietoa jätehuollon erityispiirteistä, markkinakartoituksesta ja markkinavuoropuhelusta sekä jätteenkuljetuksen kilpailutuksessa huomioitavista tekijöistä.

Löydät aineiston sivustolta: https://ym.fi/jatteet/jatelaki > Kunnat ja erilliskerättävien jätteiden kuljetukset > Hyvät käytännöt kunnan jätteenkuljetusten kilpailutuksessa

Tämä tilaisuus on vastaava kuin 22.6. järjestetty tilaisuus ja kohderyhmänä ovat hankintaneuvontaa antavat tahot. Syys-marraskuussa järjestetään lisäksi kuusi alueellista koulutustilaisuutta hankintayksiköille ja tarjoajille. Näiden ajankohdista tiedotetaan myöhemmin.
 

Lisätietoja:
riikka.kinnunen@kieriva.fi