Hyvät käytännöt kunnan jätteenkuljetusten kilpailutuksessa

jätteenkuljetus

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Teams-webinaari
Tapahtuman järjestäjä
Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö käynnisti vuoden 2021 lopussa hankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää kuntien osaamista jätteenkuljetushankinnoissa ja parantaa varsinkin pienten ja keskisuurten jätteenkuljetusyritysten valmiuksia osallistua urakkakilpailuihin. Ympäristöministeriö kutsui työn valmisteluun mukaan työ- ja elinkeinoministeriön, alan keskeiset järjestöt sekä muutamia yksityisiä jätehuoltoalan yrityksiä ja kuntien jätelaitoksia.

Ympäristöministeriö järjestää yhteistyössä Kierivä Oy:n kanssa hankintayksiköille, tarjoajille ja muille kiinnostuneille koulutustilaisuuden hankkeen tuloksista. Webinaarin lisäksi järjestetään aluetilaisuudet Rovaniemellä (toteutettu), Oulussa (28.9.), Turussa (13.10) ja Kuopiossa (1.11.) sekä päätöswebinaari 8.11.

Lisätietoja: https://ym.fi/jatteet/jatelaki > Kunnat ja erilliskerättävän jätteen kuljetukset