Etävastaanottoratkaisujen hankinta

kuva tietokoneesta

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Teams-webinaari

Etäpalveluiden käyttö on lisääntynyt koronan myötä myös sosiaali- ja terveyssektorilla. Erilaisten etäpalvelu ja -vastaanottoratkaisuiden hankinnassa ja käyttöönotossa on kiinnitettävä huomiota erityisesti turvallisuus- ja luotettavuusnäkökulmiin. Miten ammattilaisten henkilöllisyys varmennetaan, miten kansalainen liittyy palveluun tietoturvallisesti ja miten alueelliset potilastietojärjestelmät integroituvat palveluun? 

DigiFinland tekee yhteistyötä järjestelmätoimittajien kanssa etäpalvelujen kehittämiseksi. Webinaarissa kuullaan Suomi.fi-palveluiden hyödyntämismahdollisuuksista etävastaanottopalveluissa ja luodaan katsaus Digifinlandin toteuttamaan kyselyyn, jossa tarkasteltiin hyvinvointialueiden sote-organisaatioiden käyttämiä etäpalveluita ja niiden tietoturvaa.

Ohjelma

9.00 Tervetuloa

9.05 Suomi.fi-palveluiden hyödyntäminen etävastaanottopalvelun yhteydessä - DigiFinland, Tero Mäkiranta ja Piritta Kärki

9.25 Integraatiot ja yhteentoimivuus etävastaanottopalveluissa - DigiFinland, Markus Suonpää

9.45 Teknisiä suuntaviivoja ja hankinnoista opittua - toimittajien ja asiakkaiden näkökulma etävastaanottohankintoihin - Osaango Oy, Marjukka Niinioja