Ennakoiva markkinavuoropuhelu: Vastuulliset työvaatteet ja varhaiskasvatuksen tekstiilit

paitoja hengarissa

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Teams-webinaari
Tapahtuman järjestäjä
KEINO

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskus KEINO järjestää 6.9.2022 klo 9-11 ennakoivan markkinavuoropuhelun liittyen vastuullisiin työvaatteisiin sekä varhaiskasvatuksen tekstiileihin.

Tilaisuus on osa julkisten tilaajaorganisaatioiden ja valtion välisen vapaaehtoisen Haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen hankinnoissa – kestävien hankintojen green deal –sopimuksen toimeenpanoa. Sopimukseen ovat liittyneet Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Tampereen kaupunki, Tuomi Logistiikka sekä Monetra Oulu Oy.  

Markkinavuoropuhelulla pyritään selvittämään, miten yritykset huomioivat tuotteidensa ympäristövaikutukset sekä sosiaaliset vaikutukset. Tilaisuuden tavoitteena on saada lisätietoa suurten, mutta myös pienempien yritysten tarjoamasta. Lisäksi julkisilla hankkijoilla on kiinnostusta selvittää mm. tekstiilien erikoistuotteisiin keskittyneitä yrityksiä sekä palveluita, jotka tukevat kiertotaloutta. Mukaan toivotaan yrityksiä, jotka tarjoavat tai haluavat tulevaisuudessa tarjota tekstiilituotteita julkisille hankkijoille. Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös muutkin tekstiilien vastuullisuudesta kiinnostuneet tahot.

Yrityksille

Tilaisuudessa yritykset kertoivat vastuullisista ja kiertotaloutta tukevista tuotteista (poislukien jalkineet) sekä palveluista (kuten vuokraus, huolto ja korjaus).

Kysely

Toivomme kaikkien osallistuvien yritysten vastaavan kyselyyn, joka myös pohjustaa yritysten pitchauksia markkinavuoropuhelutilaisuudessa. Kyselyyn voi vastata alan yritys, vaikkei osallistuisi markkinavuoropuhelutilaisuuteen. Voit vastata 20.9. asti.

Vastaa kyselyyn >>
 

Ohjelma

9.00
 
Tervetuloa! Jenni Rovio, KEINO -osaamiskeskus
 
  Hankintojen sosiaallinen vastuullisuus, Sonja Finér, Finnwatch
 
  Tekstiilien ympäristövastuullisuus, Niina Tanskanen, Ympäristömerkintä Suomi  
 
  Hankintayksiköiden tavoitteet vastuullisuudesta, Satu Turula, Helsingin kaupunki 
 
  Keskustelua ja kysymykset
 
  Yrityksien tarjoamat mahdollisuudet
 
  • Univisio Oy, Tarja Huhtaniemi
  • Patternsfrom Agency Oy, Jenni Moberg
  • Touchpoint Oy, Joni Mäenpää
  • Lindström Oy, Jani Poussu
  • Image Wear Oy, Jani Tukiainen
  • Reilu kauppa ry, Juha Tanskanen
     
  Varhaiskasvatuksen kestävien hankintojen green deal -sopimus, Janne Keränen, KEINO -osaamiskeskus
 
  Päätössanat, Jenni Rovio, KEINO-osaamiskeskus
 
11.00 Tilaisuus päättyy

Markkinavuoropuhelulla pohjustetaan vuonna 2023 alkavaa kriteerityötä osana ’Haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen hankinnoissa’ –green deal –sopimusta sekä Helsingin kaupungin työvaatteita koskevaa kilpailutusta. Markkinavuoropuhelun pääpaino on vastuullisuudesta ja siihen halutaan mukaan erityisesti yrityksiä, jotka tarjoavat tai haluavat tulevaisuudessa tarjota tekstiilituotteita (poislukien jalkineet) tai palveluita (kuten vuokraus, huolto, korjaus) julkisille hankkijoille.

Lisätietoja Haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen hankinnoissa -green deal sopimuksesta

Suomalaisen tekstiili- ja muotialan hiilijalanjälki on selvityksen mukaan noin 59 300 tCO2e, vastaten noin 0,1 %:ia Suomen kokonaispäästöistä. Yli puolet päästöistä syntyy tekstiilialan teollisesta tuotannosta. Ilmastoon kohdistuvien kokonaisvaikutusten osalta suuri osa alan arvoketjun päästöistä syntyy muualla kuin Suomessa. Kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi haasteena on muu ympäristökuormitus, kuten vedenkäyttö, kemikaalien ja torjunta-aineiden käyttö. Merkittävä osa päästöistä aiheutuu palveluiden tuotannosta, mm. tekstiilihuollosta. Suomessa hankittiin noin 71 miljoonaa kiloa tekstiilejä ja vaatteita (2012). Kokonaismäärästä julkisten hankintojen osuus on merkittävä. Julkiset hankkijat haluavat tulevaisuudessa tehdä yhä laadukkaampia tekstiilihankintoja, joissa hankintojen kestävyyskriteereitä sovelletaan tarkoituksen mukaisesti. EU-komissio on julkaissut tekstiilejä koskevan kriteeristön, jota sovelletaan ympäri Eurooppaa. Tutustu tekstiilejä koskevaan kriteeristöön komission verkkosivuilla: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/textiles/FI.pdf

logoja

Tagit