Ennakoiva markkinavuoropuhelu: sähköisten työkoneiden käyttö rakennustyömailla

kauhakuormaaja

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Teams-webinaari
Tapahtuman järjestäjä
KEINO

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskus KEINO järjestää 18.5.2022 klo 13-16 ennakoivan markkinavuoropuhelun liittyen sähköisten työkoneiden käyttöön rakennustyömailla.  

Tilaisuus on osa suurten kaupunkien, julkisten tilaajaorganisaatioiden ja valtion kesken solmiman päästöttömien työmaiden green deal -sopimuksen toimeenpanoa. Sopimuksessa asetetaan asteittain kiristyvät päästötavoitteet mukana olevien kaupunkien ja valtion yksiköiden toteuttamille työkonehankinnoille ja rakennusurakoille sekä työmaiden kuljetuksille. Lisätietoja: Päästöttömät työmaat -green deal sopimus.

Markkinavuoropuhelussa keskitytään erityisesti sähköistä käyttövoimaa hyödyntäviin työkoneisiin ja kuljetusajoneuvoihin sekä niiden käytön edellyttämiin järjestelyihin työmailla (mm. latausratkaisut).  

Tilaisuuden tavoitteena on auttaa rakennusurakoihin osallistuvia yrityksiä ja muita osapuolia tunnistamaan päästöttömyyttä kohti etenevään markkinamuutokseen liittyviä mahdollisuuksia tuotekehitykselle ja liiketoiminnan kehittämiselle. Tilaisuudella pyritään myös helpottamaan sähköisten työkoneiden pilotoinnin toteuttamista, yhteistyötä ja ulkopuolisen rahoituksen hyödyntämistä riskien jakamiseksi.  
 

Ohjelma

13.00 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet, Ville Valovirta, VTT
13.15 Kaupunkien ja green deal -osapuolten tavoitteet ja päästövähennysaikataulu, Taneli Varis, Motiva
13.30 Näkymiä markkinakehitykseen Pohjoismaissa, Tommi Muona, VTT
13.45 Kokemuksia kotimaisista piloteista, Satu Turula, Helsingin kaupunki
14.00 Sähköisten työkoneiden saatavuus, yritysesimerkkejä:
 
  • Teijo Lähdekorpi, Volvo Construction Equipment Finland Oy
  • Tomi Voutilainen, Junttan Oy
  • Pentti Lindqvist, Liebherr-Finland Oy
     
14.30 Keskustelu: Yritysten valmiudet sekä haasteet ja pullonkaulat
15.00 Sähköisten työkoneiden pilotointi, Marko Paakkinen, VTT
15.15 Rahoitusmahdollisuudet, Riikka Munne, Business Finland
15.30 Loppukeskustelu ja jatkoaskeleet
16.00 Tilaisuus päättyy

Tilaisuuden tallenne ja esitykset:

Tallenteessa on seuraavien puhujien esitykset: Tommi Muona, Satu Turula, Teijo Lähdekorpi, Tomi Voutilainen ja Pentti Lindqvist.

Katso webinaaritallenne KEINOn Youtube-kanavalla >>