Digitaaliset ratkaisut ja data työmaiden päästöjen vähentämisessä - ennakoiva markkinavuoropuhelu

rakennusmies ja diginäyttö

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Teams-webinaari
Tapahtuman järjestäjä
KEINO, SIX Mobile work machines ja Business Tampere

Työmailla kerätään ja hyödynnetään  monenlaista dataa sekä tilaajien, lainsäädännön että urakoitsijoiden omasta tarpeesta. Järjestelmät datan hallinnointiin ja tuottamiseen kehittyvät vauhdilla.  

Tule KEINO-osaamiskeskuksen Päästöttömät työmaat green deal -sopimuksen sekä SIX Mobile work machines ja Business Tampereen järjestämään ennakoivaan markkinavuoropuheluun kuulemaan ja keskustelemaan siitä, miten digitaaliset ratkaisut auttavat vähentämään päästöjä. Miten nykyisiä ohjausjärjestelmiä voidaan hyödyntää työmaatasoisessa päästöjen laskennassa ja seurannassa?

Kenelle:
Julkiset hankkijat, työkoneala, urakoitsijat

Ohjelma:

9.00 Tilaisuuden avaus
  Data työmailla ja työkoneissa, Johannes Hyrynen, VTT
  Tilaajien toiveet päästölaskennalle ja työmaiden ohjaukselle, Reetta Huomo, Helsingin kaupunki  
  Urakoitsijan näkökulma dataan ja päästölaskentaan, Mika Jaakkola, Destia  
  Yritysten ratkaisuja päästötiedon tuottamiseen:
  • Työkoneautomaatiolla kohti vähäpäästöistä rakentamista, Petri Moisio, Novatron  
  • Rakentamisvaiheen tuotantodatan hyödyntäminen päästöjen seurannassa ja vähentämisessä – Katsaus Infrakit alustan mahdollisuuksiin, Infrakit
  • Real world Green Deal pilots and emission management, Vedia  
  • Digitaaliset ja ratkaisut ja data työkoneiden näkökulmasta, Joni Niskala, SR-O Technology
  • Neste, Kirsi Liira
  Yhteenveto
11.00 Lopetus

Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 8.9. alla olevasta linkistä.

Ilmoittautuminen

logot

 

 

Tagit