DigiOne: Oppimiskokonaisuuden suunnittelun näkymä -vuoropuhelu

Event information

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Etäkokous, Microsoft Teams

DigiOne-hankkeen tavoitteena on luoda oppimisen ja koulutuksen järjestelmiä yhteen kokoava valtakunnallinen digitaalinen alusta. Alustan tavoitteena on kasvaa opetusalan digitaaliseksi ekosysteemiksi, johon opetuksen järjestäjät ja alan toimijat voivat liittyä. Haluamme yhdessä edistää oppimista ja luoda hyvinvointia pitkäjänteisesti.

Oppimiskokonaisuuden suunnitelman näkymällä tarkoitetaan käytännössä opettajan yhden oppiaineen opetussuunnitelman tietojen avulla toteuttaman suunnittelutyön tulosta, lopullisen oppimiskokonaisuuden suunnitelman esittämistä. Suunnitelman näkymä 3. osapuolen palvelussa tukee opettajien suunnitelmien jakamista ja uudelleen käyttämistä. Suunnitelmien jakamisen ja uudelleen käyttämisen tavoitteena on myös tasavertaistaa oppimista ja yhtenäistää arviointia.
 

Oppimiskokonaisuuden suunnittelun näkymästä on julkaistu tietopyyntö potentiaalisille palveluntuottajille Hilmassa. Tietopyyntöön liittyvä vuoropuhelu järjestetään 8.4.2020.

Vuoropuheluun haluavia tarjoajia pyydetään ilmoittamaan yhteystietonsa sekä vuoropuhelun jälkeen pyydettäessä toimittamaan selvitykset ja alustava näkemys kokonaisratkaisusta. Tietopyyntöön (ja vuoropuheluun) tulee ilmoittautua tarjouspalvelu.fi-palvelun kautta 5.4.2020 klo 12.00 mennessä.