Alustat ja apit haltuun

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Tapahtumakaupunki
Helsinki
Tapahtuman järjestäjä
Business Finland

Huom! Löydät tilaisuudessa esitetyt diat sivun alareunan liitteistä!

 

Alustatalous on käsite, joka myös julkisten toimijoiden on syytä ymmärtää. Se mahdollistaa erilaisten data- ja vuorovaikutusalustojen avulla uudenlaiset, tuote- ja palvelu­innovaatiot. Julkisen sektorin on ennemmin tai myöhemmin myös opittava hyödyntämään ja ylläpitämään erilaisia data- ja vuorovaikutusalustoja sekä ryhdyttävä myös niiden rakentajaksi. Julkisilla toimijoilla on mahdollisuus kysynnällään vahvistaa alustojen kehittymistä ja kehittämistä Suomessa. 

Osana KEINO-osaamiskeskuksen toimintaa Business Finland järjesti tilaisuuden, jossa julkiset hankintayksiköt pääsivät kuulemaan, miten julkinen sektori voi rakentaa ja hyödyntää alustoja sekä kehittää niitä yhdessä. Oman kokemuksensa tilaisuudessa jakoivat Verohallinto sekä lennonvarmistuksen asiantuntija ANS Finland. Lisäksi yhteiskehittämisestä, hankintamalleista ja innovatiivisten hankintojen rahoituksesta kertoivat KEINOn edustajat Business Finlandista ja Hanselista.

Tässä julkisille edelläkävijöille suunnatussa tilaisuudessa osallistujat saivat tilaisuuden kuulla markkinatietoa, jakaa kokemuksia ja kasvattaa osaamistaan muiden julkisten toimijoiden kanssa. 

OHJELMA

9:00 Tervetuloa ja esittelykierros 
Piia Moilanen, Business Finland

9:15 Alustojen ja apien rakentaminen datasta ja Q&A

Manu Setala & Outi Keski-Äijö, Business Finland

9:45 Verottaja alustataloudessa
Jukka Kyhäräinen, Vero

10:10 Case: Alustaratkaisu lennonjohtopalveluiden digitalisoinnissa
Tetik Serkan, ANS Finland Oy

10:30 Keskustelua - Julkinen sektori alustojen rakentajana ja hyödyntäjänä

11:00 Yhteiskehittämistä, haastekilpailuja, uusia hankintamalleja ja innovatiivisten hankintojen rahoitusta – uusilla toimintamalleilla vauhtia alustojen ja apien käyttöön 
Pekka Alahuhta, Hansel Oy & Piia Moilanen, Business Finland, Innovatiivisten julkisten hankintojen -rahoitus

11:30 Mukaan tilaajaryhmätyöhön? Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskuksen (KEINO) tuki 
Piia Moilanen, Business Finland

11:45 Yhteenveto & next steps
Piia Moilanen, Business Finland

 

MUUTA

Täältä löydät Business Oulun Toimintamallit, tarinat, työkalut ja menetelmät 2018 - avoimen innovaatioalustat kaupunkien kehittämisessä -julkaisun.

Tagit