Keskustelutilaisuus: Hankinnoilla työllistäminen osaksi organisaation toimintaa (1.11.2018)

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Helsinki
Tapahtumapaikka
Motiva Oy
Osoite
Pohjoinen Rautatiekatu 25

Hankintalaki mahdollistaa työllistämisehdon käytön osana julkisen sektorin hankintakriteereitä ja malli on todettu vaikuttavuudeltaan erittäin hyväksi. Toistaiseksi ehdon käyttö ei kuitenkaan ole ollut kovin laajamittaista tai systemaattista, vaikka kiinnostusta aiheeseen on. Etenkin kunnat voivat hyötyä merkittävästi helpottaessaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä hankintojen kautta.

Järjestimme 1.11. asiasta kiinnostuneille yhteistyö- ja keskustelutilaisuuden, jossa tarjosimme mahdollisuuden aloittaa asian eteenpäin vieminen yhdessä muiden hankkijoiden kanssa. Paikan päällä keskusteltiin siitä, mitä apuja kaivattaan mallin käyttöönottoon, tai miten se on osallistujien organisaatioissa toiminut.

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskus KEINO ja SIEPP-hanke tarjoavat tukea hankinnoilla työllistämisen kehittämiseen ja sisällyttämiseen osaksi organisaation kestävää toimintaa.

Kenelle

Hankinnoilla työllistämisestä kiinnostuneille tai työllistämisehtoa jo käyttäneille. Hankinta-asiantuntijoille, työllisyyspalveluiden ammattilaisille sekä muuten asiasta kiinnostuneille julkisen sektorin toimijoille.

Tavoite

Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa kokemuksia sekä tunnistaa yhteisiä haasteita ja mahdollisuuksia hankinnoilla työllistämiseen sekä tunnustella ja etsiä mahdollisuuksia  hankintojen kehittäjäryhmän muodostamiselle.

Lisätietoja: Taneli Varis, taneli.varis@motiva.fi

Ohjelma

9.00

 

Tervetuloa, hankinnoista työllistämisestä
Taneli Varis, Motiva Oy
 
  Hankinnoilla työllistämisen vaikuttavuudesta
Eeva Mielonen, THL
 
  Olemassa olevat oppit ja kokemukset
Elina Ojala, Motiva Oy
Marko Harapainen, Helsingin kaupunki
Kirsi Eskelinen, Vantaan kaupunki
 
  Osallistujien kokemuksia -keskustelu
 
  Kansainvälisiä esimerkkejä
Eeva Mielonen, THL
 
  Käytänteiden levittäminen ja yhteistyömahdollisuudet -keskustelu
 
  Yhteenveto ja seuraavat askeleet
 
11.30       Tilaisuus päättyy

Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin, Vantaan kaupungin sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.