Haastekilpailulla innovatiivisia ratkaisuja julkisorganisaatioiden tarpeisiin

Maanmittauslaitos ja KEINO-osaamiskeskus haluavat parantaa julkisten palveluiden tehokkuutta vauhdittamalla 3D-paikkatiedon hyödyntämistä.Tavoitetta edistääkseen Maanmittauslaitos on yhteistyössä KEINO-osaamiskeskuksen kanssa julkistanut haastekilpailun. Kilpailuun haetaan mukaan julkisia toimijoita, joiden ajankohtaisen haasteen ratkaisemisessa voitaisiin hyödyntää paikkatietoa. Julkisorganisaatioiden kehitystarpeet muodostavat kilpailun lähtökohdan. Kilpailun järjestämisestä vastaa Maanmittauslaitos ja kilpailuhaku on tarkoitus avata yrityksille alkuvuodesta 2019.

Haasteet

Haastekilpailun on suunniteltu etenevän seuraavasti: loppuvuoden 2018 aikana haetaan kisasta kiinnostuneita julkisorganisaatioita, joiden kanssa haasteet määritellään. Kilpailusta kiinnostuneille julkisorganisaatioille annetaan oikeudet suljetulle sivulle, jossa on tarkoitus jakaa oma haasteensa, keskustella niistä ja muotoilla niitä yhdessä muiden mukaan lähtevien toimijoiden kanssa. Haasteita käsitellään ja jatkojalostetaan Maanmittauslaitoksen järjestämässä työpajassa 22.11.2018. Kilpailuun haasteensa tuovilta julkisorganisaatioilta odotetaan valmiutta ja kiinnostusta hankkia kehitetty ratkaisu, mikäli se vastaa onnistuneesti asetettuihin haasteisiin.

Ratkaisut

Uusia ja innovatiivisia ratkaisuja valittuihin haasteisiin tarjoaville yrityksille avataan haku kilpailuun alkuvuodesta 2019. Kevään aikana kilpailuun valituille yrityksille järjestetään lyhytkestoinen hackathon, jonka tuloksena syntyneiden demojen perusteella parhaat palkitaan. Julkisorganisaatioiden näkökulmasta lupaavimmiksi katsotut demot laajennetaan piloteiksi. Pilotointivaiheesta tulee myös kirjoittaa loppuraportti, jossa kuvataan kehitetyn ratkaisun keskeiset toiminnallisuudet ja hyödyt.  Tarkoituksena on, että pilotointivaihetta seuraisi tuotannollinen toteutus.

KEINO-osaamiskeskus on mukana prosessissa tukemassa ja sparraamassa toimijoita. Lisäksi Maanmittauslaitoksen on mahdollista hakea hankintaan muiden osallistuvien organisaatioiden puolesta Business Finlandin Innovatiivisten julkisten hankintojen rahoitusta.

Tunnistatko organisaatiossasi haasteen, jonka haluaisit tuoda ratkaistavaksi haastekilpailuun? Kysy lisää ja ilmaise kiinnostuksesi viimeistään 16.11.2018 lähettämällä lyhyt kuvaus tarpeesta osoitteeseen riitta.vaniala@maanmittauslaitos.fi.

 

Haastekilpailu julkaistiin KEINO-osaamiskeskuksen järjestämässä Toiminnan tehostaminen 3D-paikkatiedolla -tilaisuudessa 10.10.2018. Tilaisuuden tarkoituksena oli koota yhteen 3D-ratkaisuista kiinnostuneita julkisia tahoja hankkijaryhmäksi, joita KEINO tukee toiminnallaan. Tilaisuudessa keskusteltiin julkisorganisaatioiden näkökulmasta 3D-paikkatiedon hyödyntämismahdollisuuksista ja -tarpeista. Lisäksi kuultiin case-esimerkkejä 3D-paikkatiedon käytöstä maailmalla sekä esittely Paikkatietoalusta-hankkeesta (PTA). Esitysmateriaalit löytyvät täältä. Videossa alla esityksiä 3D-paikkatietomallinnuksista, Esri Finland Oy Ilkka Suojanen, Maanmittauslaitos Joonas Jokela.

 

This content is only visible when the visitor has consented to marketing cookies.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

tags