Vuoropuhele - ja varasta

Viisi roikkuvaa hehkulamppua

Tampereelta kerrottiin alkuvuodesta 2020, miten Suomen energiatehokkain S-Market tehtiin Tesomalle. Keskiössä oli ennen kaikkea taito hyödyntää jo olemassa olevaa tietoa. Taustalla on S-ryhmän julkaisema kova ilmastotavoite: oman toiminnan on oltava hiilinegatiivista vuonna 2025. Samankaltaisia tavoitteita on myös lukuisilla kunnilla ja kaupungeilla. Uudistuksen yhteydessä tehtiin kaikki järkevä samalla kertaa: kylmäjärjestelmä uusittiin, lauhdelämpöjärjestelmä laitettiin kuntoon, kylmäkalusteet vaihdettiin ovellisiin, asenettiin led-valaistus ja tarkasteltiin aurinkosähkön potentiaalia. Pirkanmaan osalta näillä remonteilla ja muutoksilla on todella suuri vaikutus ilmastotavoitteen saavuttamiselle.  

Kuntien ja kaupunkien hankinnoissa vastaavaa ajattelua voisi tuoda esim. infraurakoiden purkumateriaalien uudelleenkäytölle, materiaalihyödyntämiselle ja esim. purkukohteen ympäristövaikutuksille (melu, pöly, logistiikka). Infraurakoissa esimerkiksi betonin murskausmahdollisuus purkupaikalla tehokkaammalla murskaimelle voisi säästää merkittävästi logistiikassa sekä aikataulussa ja kyseisessä tilanteessa on ”vain” hyödynnetty olemassa olevaa tietoa ja osaamista uudella tavalla. Olemassa olevan tiedon ja osaamisen hyödyntäminen uudella tavalla saattaa usein myös mahdollistaa niitä innovaatioita. 

Yksityisen ja julkisen sektorin välinen kommunikointi saattaa välillä olla haastavaa. Kiireessä saatetaan kangistua totuttuihin toimintatapoihin eikä niistä löydetä ulospääsyä. Osa viranhaltijoista ei ole välttämättä tottunut kommunikoimaan yrityksille ja yritykset taas saattavat olla tottumattomia kertomaan toiminnastaan kuntaan päin. Yleensä kaikki osapuolet ovat kuitenkin enemmän kuin valmiita vuoropuhelun kehittämiseen. Viranhaltijat saattavat miettiä, mitä he saavat kertoa. Mitä jos yrityksen edustajat kysyvät jotakin, johon ei osaa vastata tai johon ei edes saa vastata – hankintalain takia? Tämä pelko on ihan ymmärrettävää, koska ihmiset joutuvat tekemään työtään kovissa aikataulupaineissa ja suorituspaineissa. Onnistunut hankinta perustuu aina hyvään taustatutkimukseen, suunnitteluun sekä avoimeen kommunikointiin ja hyvin usein avoimen kommunikoinnin kautta on löydetty tapoja hyödyntää olemassa olevaa tietoa uudella tavalla. 

Monet kunnat ja kaupungit ovat haastavassa tilanteessa tänä päivänä. Koronan aiheuttama häiriötilanne on täysin poikkeuksellinen ja samaan aikaan perustoimintaa sekä hankintoja tulee edelleen toteuttaa vastuullisesti, unohtamatta kestävyys- sekä innovatiivisuus näkökulmaa. Kestävät ja innovatiiviset julkiset hankinnat saatetaan helposti mieltää täysin uudenlaiseksi ratkaisuksi toteuttaa hankintoja tai hankkia joitakin täysin uudenlaisia tuotteita ja palveluita. Osittain tämä pitää kyllä paikkansa, mutta on myös täysin mahdollista edistää kiertotaloutta, sosiaalista vastuullisuutta sekä ympäristöarvoja olemassa olevilla ratkaisuilla. Hyviä toimintamalleja on lupa varastaa esimerkiksi juuri yrityspuolelta tai muilta hankintayksiköiltä. Tietoa on tarjolla eikä pyörää tarvitse keksiä uudelleen. Aina ei tarvita uusia resursseja – vain uudenlaista ajattelutapaa.

tags

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.